Het conservatoire beslag als middel bij niet betalen?

Ongetwijfeld krijgt u als ondernemer wel eens te maken met klanten die ondanks uw veelvuldige verzoek niet betalen. En als ook een strenge incasso geen schot in de zaak brengt, is het de vraag of andere wapens van stal gehaald dienen te worden. Eén van die wapens is een conservatoir beslag. Na een ‘verlof van de rechter’ – iets dat wel enige dagen kost – is het dan mogelijk om beslag te leggen op alle mogelijke bezittingen van de wanbetaler in kwestie. De bankrekening, een eventueel loonbeslag, roerende zaken en onroerend goed, alles komt in aanmerking. Meestal ontstaat er dan een betaling of betalingsregeling. Toch kan het ook nu nog voorkomen dat er geen voortgang in de zaak komt. Wanneer noch betaling of overleg tot stand komt, is het van belang om een dagvaarding uit te vaardigen. Hierdoor kan een rechter verzoeken om tot een oplossing te komen, danwel besluit de rechter een vonnis uit te spreken.

Het zal duidelijk zijn dat beslag leggen, niet het eerste is dat u zult overwegen. In geval van een klantrelatie zult u immers ook de relatie op het spel zetten. En ook de juridische kosten (al dan niet in een vervolgfase) dienen goed afgewogen te worden. Toch kan het simpelweg nodig zijn om uw eigen belang te beschermen, en dan kan het helpen om uw tanden te laten zien.

Bent u benieuwd naar de haalbaarheid en relevantie van een specifieke zaak. Vraag om een deskundig advies via info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten