Het retentierecht als incassomiddel

Mocht u werkzaamheden uitvoeren aan goederen van uw opdrachtgever, waarbij u de goederen onder u heeft (denk bijvoorbeeld aan het repareren van een auto), dan bent u op het moment dat uw vordering opeisbaar is, gerechtigd de goederen onder u te houden, totdat er betaald is.

Het probleem is vaak dat in veel gevallen de werkzaamheden pas achteraf betaald hoeven te worden. In dat geval zijn de goederen alweer in het bezit van de eigenaar. Een veel voorkomend verweer is dat op het moment dat er betaald moet worden, ineens gesteld wordt dat de werkzaamheden niet juist zijn uitgevoerd. De meest logische reactie is dat u stelt dat er eerst betaald dient te worden alvorens een klacht in behandeling zal worden genomen.

In sommige gevallen is het wellicht raadzaam om u bereid te verklaren om herstel uit te voeren. Voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden is namelijk vereist dat u de goederen weer onder u krijgt, zodat alsnog het retentierecht kan worden ingeroepen en de goederen pas worden afgegeven op het moment dat de betaling is ontvangen. Uiteraard moet u er in dat geval wel zeker van zijn dat de door u uitgevoerde werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Om te voorkomen dat u ten onrechte het retentierecht inroept, waardoor u schadeplichtig wordt, doet u er verstandig aan om vooraf contact met ons op te nemen.

Beks Advocaten