Het verlengen van een tijdelijk arbeidscontract? De do’s and dont’s.

Als MKB-ondernemer is het belangrijk om te begrijpen hoe je tijdelijke arbeidscontracten kunt verlengen, vooral met oog op de rechten en plichten die hierbij komen kijken. Dankzij een LegalWise abonnement kun je op elk moment advies inroepen. Toch delen we alvast enkele tips.

Onderhandeling bij Verlenging

Wanneer je overweegt een tijdelijk contract van een medewerker te verlengen, biedt dit kansen voor beide partijen om over de arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. Dit kan betrekking hebben op het salaris of de werkuren. Na 1 jaar dienstverband moet je als werkgever oproepkrachten een contract aanbieden gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren per week.

Weigeren van Verlenging

Een werknemer is niet verplicht een contractverlenging te accepteren. Echter, als je als werkgever passend werk aanbiedt binnen dezelfde of een andere functie, dan moet de werknemer dit accepteren om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering bij werkloosheid.

Stilzwijgende Verlenging

Indien je niets communiceert over het verlengen van een contract en de werknemer blijft werken na de einddatum, wordt het contract stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden. Een stilzwijgend verlengd contract loopt maximaal nog eens een jaar door.

Aanzegverplichting

Als werkgever ben je verplicht om minimaal één maand voor de einddatum van het contract schriftelijk te laten weten of het contract wordt verlengd. Dit moet via een officiële weg zoals e-mail of brief. Een mondelinge aanzegging is niet geldig. Als je dit vergeet, of als je te laat bent, dan kan de werknemer recht hebben op een aanzegvergoeding.

De aanzegvergoeding is gelijk aan één bruto maandsalaris als er helemaal geen aanzegging plaatsvindt. Bij een late aanzegging ontvangt de werknemer een vergoeding voor elke dag dat je te laat bent.

Vrijstellingen van Aanzeggen

Je hoeft als werkgever niet aan te zeggen als het contract korter is dan zes maanden. Dat geldt ook wanneer het een uitzendcontract met een uitzendbeding betreft, of als het contract geen vaste einddatum heeft, zoals bij vervanging tijdens ziekte.

Actie Ondernemen

Als een werknemer recht heeft op een aanzegvergoeding, moet deze daar zelf om vragen. Let op! Als je als werkgever niet bereid bent om te betalen, dan kan de werknemer binnen twee maanden na het einde van het contract naar de rechter stappen. Na deze termijn vervalt het recht op de vergoeding.

Het is van belang om deze regels goed te begrijpen en toe te passen om juridische problemen en onvoorziene kosten te vermijden. Gelukkig kun je kiezen voor het LegalWise Advies Abonnement en heb je altijd al het gewenste juridisch advies voor een vaste prijs per maand onder handbereik.

Kijk ook maar eens op de website: www.legalwise.nl

Beks Advocaten