Hoe bindend is een intentieverklaring?

In bepaalde situaties wil je misschien nog geen definitief contract sluiten, maar wel vooraf zaken regelen voordat je je definitief committeert aan een koop, huur, of een ander soort contract. Bijvoorbeeld, bij een bedrijfsovername is een due diligence-onderzoek vaak nodig voordat essentiële zaken zoals prijs en overnamedatum worden vastgesteld.

Een intentieverklaring, ook wel intentieovereenkomst of “letter of intent,” stelt je in staat om overeenkomsten te maken over kostenverdeling, geheimhouding en andere rechten voordat het definitieve contract wordt afgesloten. De mate van verplichting die een intentieverklaring oplegt, hangt af van wat partijen hebben verklaard en redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Het benoemen van de intentie is minder belangrijk dan de intentie zelf. Een intentieverklaring kan overigens even bindend zijn als een voorovereenkomst.

Voorzichtigheid is geboden, aangezien je snel gebonden kunt zijn, vooral met voorbehouden. Een goed geformuleerde intentieverklaring voorkomt ongewenste verplichtingen. Het afbreken van onderhandelingen kan zelfs zonder definitieve afspraken consequenties hebben als de andere partij mocht vertrouwen op het sluiten van een overeenkomst. Een doordachte intentieverklaring helpt valkuilen te vermijden en duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen van beide partijen. Het is belangrijk om te overwegen wat je precies wilt bereiken voordat je een intentieverklaring opstelt. Gaat het alleen om het voornemen? Of verwacht je veel meer van de contractpartij?

Wil je meer informatie over het opstellen van een goede intentieverklaring?

Neem dan eens contact op met één van onze advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten