Hoe om te gaan met onrechtmatige concurrentie zonder concurrentiebeding?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat met een medewerker geen concurrentiebeding is overeengekomen. Het staat deze medewerker dan vrij om na beëindiging van het dienstverband bij een concurrent aan de slag te gaan. Toch kunt u als voormalig werkgever deze concurrentie soms bestrijden. Ook als het concurrentiebeding ontbreekt. Er moet dan sprake zijn van onrechtmatige concurrentie.

Wat is onrechtmatige concurrentie?

Onrechtmatige concurrentie is van toepassing wanneer er sprake is van het stelselmatig benaderen van klanten, leveranciers of personeelsleden met als doel ze weg te halen bij de vorige werkgever. Vooral wanneer de benodigde kennis hiertoe is opgebouwd op basis van vertrouwelijkheid.

In geval van een rechtszaak blijkt dat rechters de onrechtmatigheid onder meer toetsen op basis van de volgende criteria:

– is er sprake van misbruik door opgedane kennis bij de vorige werkgever?
– is er sprake van het afhandig maken van personeelsleden en of klanten?
– is er sprake van het doen van prijsgunstige aanbiedingen?
– is er sprake van negatieve uitlatingen over de voormalig werkgever?
– is er sprake van verwijzing naar de vorige dienstbetrekking?

Rechter maakt belangenafweging.

Bij beantwoording van de vraag of er sprake is van onrechtmatige concurrentie zal een rechter de belangen van beide partijen wegen. Daardoor leiden ogenschijnlijk dezelfde feiten niet altijd tot eenzelfde uitspraak. Zo kan soms het registreren van een domeinnaam en het aanschaffen van bepaalde hard- en software al onrechtmatige concurrentie zijn, terwijl dat in een andere situatie niet als onrechtmatig wordt bestempeld. Zelfs in gevallen waarbij een groot deel van de medewerkers overstapt naar een nieuw opgezet bedrijf door een ex-medewerker is niet zonder meer sprake van onrechtmatige concurrentie. De grens is dus niet altijd even scherp.

Vooral wanneer sprake is van het stelselmatig afbreken van de bedrijfswaarde (vooral klanten en unieke kennis) van de voormalig werkgever, wordt onrechtmatigheid relevant. In geval een ex-medewerker gedurende zijn dienstverband al klanten voor de nieuwe organisatie heeft geronseld, is onrechtmatigheid aannemelijk. Dit geldt tevens wanneer vertrouwelijkheid wordt geschonden.

Hoe wapent u zich tegen onrechtmatige concurrentie?

De beste manier om onrechtmatige concurrentie te voorkomen is om duidelijke afspraken te maken met medewerkers. Dit kan in de vorm van een non-concurrentie of relatiebeding. Het is daarbij goed te weten dat in arbeidscontracten voor bepaalde tijd ook een concurrentiebeding opgenomen kan worden. Het moet alleen goed worden gemotiveerd. Het gebruik van het concurrentiebeding moet noodzakelijk zijn ter bescherming van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dat is maatwerk voor iedere functie en kan soms zelfs individueel per medewerker een ander concurrentiebeding opleveren.

In ieder geval is het aan te raden een geheimhoudingsverklaring met boeteclausule op te nemen.

Dus…

Gesteld kan worden dat het bestrijden van onrechtmatige concurrentie een complexe zaak is. Een goed non-concurrentie of relatiebeding voorkomt veel ‘problemen’ achteraf.

Wilt u meer weten over arbeidscontracten en een non-concurrentiebeding? Neem vrijblijvend contact op met onze expert Mr Cristophe van Uden via c.van.uden@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten