Hoe staat het met uw beroepsaansprakelijkheid?

Hoewel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwel alle ondernemers vanzelfsprekend is, zien we in de praktijk dat vooral in dienstverlenende beroepen en de ICT branche niet altijd wordt nagedacht over de gevolgen van beroepsaansprakelijkheid.

Het is goed te weten dat er een verschil is tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Twee voorbeelden om het even te illustreren. Wanneer een gedetacheerde IT consultant schade veroorzaakt bij een klant door koffie over een printer te knoeien valt dat onder de bedrijfsaansprakelijkheid. Echter, wanneer dezelfde IT consultant een fout maakt in zijn werk, bijvoorbeeld bij de installatie van nieuwe software waardoor een server vastloopt, dan valt dat onder de beroepsaansprakelijkheid. Dus, alle schade die verband houdt met de goede uitvoering van de (advies)werkzaamheden noemen we beroepsaansprakelijk.

Natuurlijk kunt u zich verzekeren voor zowel de beroeps- als bedrijfsaansprakelijkheid. Toch is het belangrijk in welke mate u deze risico’s hebt afgedekt in uw contracten en voorwaarden. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat een claim voor gevolgschade leidt tot een bedrijfsfaillissement.

Laat een juridische check uitvoeren door één van onze advocaten en neem contact op.

Beks Advocaten