Juridische valkuilen bij bedrijfsovername.

Wanneer u als ondernemer met plannen rondloopt voor een bedrijfsovername, is het goed te weten dat een goede voorbereiding zich dubbel en dwars terugbetaalt. Met het volgende stappenplan bent u alvast goed op weg.

De eerste gesprekken.

Elke overname begint met een eerste gesprek, een kennismaking. Doel van deze gesprekken is om inzicht te krijgen in zaken die zich niet zo gemakkelijk op papier laten vastleggen. Vaak kunt u ook al een beetje testen wat voor onderhandelaar u tegenover u heeft.

Tip!

Wanneer de gesprekken overgaan tot onderhandelingen, is het verstandig om een externe adviseur te betrekken. De ervaring leert dat dit de succeskans van een overname aanzienlijk vergroot.

Geheimhouding.

Het is vanzelfsprekend dat de verkopende partij aan de geïnteresseerde koper vraagt om een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Het gaat immers om bedrijfsgevoelige informatie.

Tip!

Ook wanneer een overname niet doorgaat blijft geheimhouding van kracht.

Intentieverklaring.

De afspraken die u tijdens de onderhandelingen maakt over koopprijs, mogelijke uitkoop en bijvoorbeeld de invulling van functies worden op hoofdlijnen vastgelegd in een intentieverklaring. Ook wordt hierin opgenomen volgens welke spelregels het verkoopproces wordt gevolgd.

Tip!

Ofschoon het woord ‘intentie’ anders mag suggereren, bevat een intentieverklaring een duidelijke verplichting. Het is dan ook belangrijk om ontbindingsvoorwaarden op te nemen in de intentieverklaring.

Onderzoek van de boeken.

Nadat u uw koopintentie heeft bevestigd, heeft u het recht om een onderzoek te doen naar de financiële, commerciële en juridische situatie van het over te nemen bedrijf; de Due-dilligence. U zult ook de mogelijkheid krijgen om te praten met bepalende medewerkers.

Tip!

Het is van essentieel belang dat u dit proces laat uitvoeren door deskundige specialisten. Vooral omdat de uitkomst van een Due-dilligence de belangrijke risico’s van de over te nemen onderneming moeten blootleggen.

Koopovereenkomst.

In de koopovereenkomst wordt de koop bekrachtigd. De koopovereenkomst bevat ook eventuele aanvullende garanties en vrijwaringen. Verder wordt in een koopovereenkomst vastgelegd op welke wijze de betaling wordt gedaan, levering van aandelen, zekerheden en eventuele concurrentiebedingen.

Tip!

Om toekomstige geschillen te voorkomen is het belangrijk om de koopovereenkomst op maat te laten samenstellen door een advocaat.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit stappenplan?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met Rob Beks via info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten