Klant failliet! Wat betekent dat voor uw leveranciersverplichting?

Veel ondernemers zijn ervan overtuigd dat een contract bij faillissement automatisch komt te vervallen. Dit is echter niet het geval. Een faillissement heeft in principe geen gevolgen voor gemaakte afspraken. In het volgende voorbeeld wordt dat duidelijk.

U bent leverancier en een trouwe klant heeft enige tijd geleden een bestelling geplaatst. Een eerste deel van deze bestelling is uitgeleverd en ook betaald. Plots blijkt uw klant failliet. U wist dat het niet goed ging en hebt een aanzienlijke korting gegeven op de bestelling in kwestie. De inmiddels aangestelde curator besluit om de restlevering ook op te vragen onder de eerder afgesproken condities. Hoewel u niet hoeft te vrezen voor wanbetaling, blijkt dat uw korting leidt tot een verlies op de gehele order. Ondanks het faillissement dient u de bestelling dus te leveren.

Als contractpartij kunt u in geval van een faillissement wel gebruik maken van de faillissementswet. Dit houdt in dat u de curator binnen een bepaalde termijn kunt verzoeken om een verklaring waarin hij dient aan te geven of de overeenkomst voortgezet dient te worden. Ook de reactie van de curator dient binnen een bepaalde termijn plaats te vinden. Voldoet hij hier niet aan, dan vervalt de plicht om aan de eerder afgesloten contractverplichting te voldoen.

Dreigt een faillissement bij een klant of relatie? Neem contact op met één van onze advocaten en bereid u voor. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten