Klant failliet? Wat kunt u doen om schade te beperken?

Ondanks de uitgesproken economische verbeteringen, was de media in rep en roer door de verrassende faillissementen van een aantal gerenommeerde retailers. Zo hebben Scapino, DA en V&D hun directies inmiddels noodgedwongen ingewisseld voor een curator. Vele partijen zijn daarmee de dupe. Werknemers, vastgoedverhuurders en vele, vele toeleveranciers. Hét signaal misschien, om weer eens na te denken over uw eigen positie als toeleverancier. Tenslotte kunnen ook uw klanten failliet gaan.
De vraag is daarbij hoe u als toeleverancier grip kunt houden op de door u geleverde goederen of diensten. We beschrijven de drie bekendste: een eigendomsvoorbehoud;  het beroep op het recht van reclame; en als laatste het retentierecht. Wat de specifieke eigenschappen zijn? We leggen het graag uit.

Het eigendomsvoorbehoud?

Een eigendomsvoorbehoud betekent dat de geleverde goederen uw eigendom blijven totdat uw klant betaald heeft. Echter, wanneer uw klant failliet gaat kan de bevoegde rechter-commissaris een afkoelingsperiode afkondigen. In deze afkoelingsperiode kunt u uw goederen niet terugvorderen. Wanneer de belastingdienst tijdens deze periode een bodembeslag legt, vallen alle goederen (dus ook die van u) in dit bodembeslag. De belastingdienst kan overgaan tot verkoop van alle goederen in dit bodembeslag om uit de opbrengsten de schuld aan de belastingdienst te vereffenen.
Via een deurwaardersexploot kunt u uw goederen opeisen. Bij een eventueel bodembeslag blijven uw goederen dan buiten het bodembeslag. Dit dient u dus wel te doen voordat de fiscus beslag legt.

Recht van retentie?

Het recht van retentie is vooral van toepassing wanneer u werkzaamheden heeft verricht. Bijvoorbeeld, u heeft een reparatie uitgevoerd en uw klant krijgt het gerepareerde product pas mee wanneer de reparatiekosten zijn voldaan. Een prima middel, echter er zijn wel drie hoofdregels waaraan het recht van retentie dient te voldoen. Zo dient er sprake te zijn van een opeisbare vordering, er dient een duidelijke samenhang te zijn tussen de vordering en de zaak, én het retentierecht is alleen van toepassing zolang u als schuldeiser feitelijk de macht heeft over de betreffende ‘zaak’.

Voor wat betreft dat laatste geval is het goed te weten dat – in geval van faillissement – een curator de ‘zaak’ kan opeisen om te verkopen. Gelukkig heeft u dan wel een voorrangspositie van de verkoopopbrengst. De curator kan er echter ook voor kiezen om de vordering te voldoen, om zodoende te kunnen beschikken over onderliggende zaak.

In geval u een ‘zaak’ heeft waarbij u gebruik maakt van het retentierecht en betreffende klant failliet gaat, doet u er verstandig aan om snel contact op te nemen met de curator en hem een termijn te stellen om alsnog de onderliggende vordering te voldoen. Wanneer de curator na een door u vastgestelde en redelijke termijn niet tot een keuze komt, kunt u zelf de onderliggende ‘zaak’ ter verkoop aanbieden. Echter, de betreffende curator dient u wel te hebben aangegeven dat dit akkoord is.

Recht van reclame?

Recht van reclame geldt in principe voor alle geleverde roerende zaken die nog niet betaald zijn. Het recht van reclame is een wettelijk recht en behoeft niet door een contract te worden overeengekomen.
Ook na een faillissement geldt het recht van reclame. Het recht van reclame is zelfs sterker dan het voorrecht van de fiscus.

Waar u wel rekening mee dient te houden? Het recht van reclame dient schriftelijk ingediend te worden. Daarbij dienen de goederen zich in dezelfde staat te bevinden als ten tijde van aflevering. Verder is het recht van reclame alleen maar van toepassing tot maximaal 60 dagen nadat uw koper de zaken in zijn bezit heeft of 6 weken nadat de vordering tot betaling opeisbaar is geworden.

Laat u goed adviseren.

Wellicht is het goed om uw contracten en overeenkomsten – waaronder de algemene voorwaarden – nog eens goed te laten checken. Bel of mail voor een gesprek met één van onze advocaten via info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten