Klant failliet. Wat zijn de mogelijkheden om alsnog uw vordering te innen?

Faillissementen zijn van alle tijden. Echter, het coronavirus zal zeker voor een verhoogd aantal faillissementen gaan zorgen. De kans dat u als ondernemer ofwel in het verleden danwel in de toekomst met een faillissement van uw klanten te maken krijgt, is aanzienlijk. Stel nu het volgende. U heeft een vordering uitstaan bij een klant, en die klant gaat failliet? Wat zijn dan de mogelijkheden en kansen om uw vordering alsnog te innen.

Nieuwe invorderingskans na opheffing van het faillissement.

Een groot aantal faillissementen wordt na enige tijd opgeheven als er een gebrek aan baten is. Kortom, ‘als er niets meer te halen is’. De gefailleerde ondernemer heeft in een deel van de gevallen een doorstart gemaakt of bijvoorbeeld een baan in loondienst geaccepteerd. Het kan dan zijn dat uw vordering nog steeds van toepassing is, als blijkt dat de gefailleerde ondernemer opnieuw over financiële middelen beschikt. Het is dus relevant om goed op de hoogte te zijn van de ‘status’ van uw vordering .

Executoriaal vonnis door slotuitdelingslijst.

Als sprake is van een uitkering op de slotuitdelingslijst, niet te verwarren met een akkoord, wordt meestal gedacht dat schuldeisers daar genoegen mee dienen te nemen. Dat is niet het geval. Als schuldeiser ontvangt u een gedeelte van de vordering, maar de rest van de vordering blijft gewoon geldig. Het getekende proces verbaal van de rechter commissaris is de executoriale titel voor incasso van uw restvordering.

Bestuurdersaansprakelijkheid.

De door de rechtbank aangestelde curator zal zeker nagaan of de ondernemer in kwestie heeft voldaan aan de boekhoudverplichting en andere zaken die te maken hebben met de rol van de ondernemer als bestuurder. In de praktijk komt het niet vaak voor dat een curator op basis van deze gronden een procedure opstart. Deels ook omdat het vaak aan middelen ontbreekt. In bepaalde gevallen kan het toch relevant zijn om de ondernemer in kwestie als bestuurder aansprakelijk te stellen. Een schikking of het leggen van conservatoir beslag bij opdrachtgevers, een nieuwe werkgever of pensioenverzekeraar, behoort dan tot de mogelijkheden. Ook hierbij geldt dat onderzoek vooraf te adviseren is.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van uw vordering in geval van een faillissement? Aarzel niet om contact op te nemen met Rob Beks. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten