Klemmend beslag

Conservatoir beslag minder gemakkelijk

Het leggen van conservatoir beslag was tot voor kort vrij eenvoudig. Een verlof tot het leggen van beslag op bankrekeningen, voorraden en auto’s was snel verleend. Sinds 1 juli 2011 moet meer rekening worden gehouden met de belangen van de wederpartij.

In het kader van juridische geschillen wordt regelmatig gekozen om beslag te leggen. De hoofdregel is, dat je beslag alleen kunt leggen, indien er een executoriale titel is. Er moet dus een vonnis zijn of een notariƫle akte. Er kan ook beslag worden gelegd zonder executoriale titel, maar dan moet verlof worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter. Dat ging tot 1 juli 2011 erg gemakkelijk, maar daar worden nu zwaardere eisen aan gesteld.

Een verlof tot het leggen van conservatoir beslag wordt beoordeeld op basis van een verzoekschrift en de wederpartij wordt daarbij niet gehoord. Dat is op zichzelf ook logisch, want anders zou de wederpartij voor het leggen van beslag op de hoogte zijn en maatregelen kunnen nemen om het beslag te frustreren. Anderzijds wordt het daarmee wel mogelijk om een overkill aan beslagen te leggen of om een zeer klemmend beslag te leggen, terwijl met minder klemmende beslagen had kunnen worden volstaan. Er werd dus wel eens misbruik gemaakt van de mogelijkheden van beslaglegging.

Om een onterecht beslag of een overkill aan beslagen te bestrijden, bestaat de mogelijkheid om aan de Voorzieningenrechter om opheffing van (een deel van) de beslagen te vragen, maar dat is een afzonderlijke procedure, die vaak 4 tot 6 weken doorlooptijd kent. In die periode blijft het beslag dus wel liggen en daardoor kunnen sommige zaken, zoals betaling van salarissen van personeel, soms spaak lopen.

In het kader van een betere afweging van belangen van beide partijen moet degene, die beslag wil leggen voortaan in het verzoekschrift motiveren, waarom het beslag nodig is en waarom is gekozen voor beslag op de in het verzoekschrift genoemde goederen.

Ook moet worden ingegaan op de vraag waarom niet een minder bezwarend beslagobject mogelijk is. Indien bijvoorbeeld beslag op een onroerende zaak mogelijk is en toereikend is voor de vordering, zal daarvoor gekozen moeten worden en niet voor een meer belastend beslag op de bankrekening.

Indien u te maken krijgt met een onterecht beslag of met buitensporige beslagen, neem dat contact met ons op. Vanuit onze incassopraktijk hebben wij veel ervaring met het leggen van beslagen. Daarmee hebben wij ook de kennis in huis om u optimaal van dienst te zijn, indien u te maken krijgt met een onterecht of buitensporig beslag.
Het is dus minder gemakkelijk geworden om beslag te leggen. Anderzijds wordt de kans kleiner, dat u te maken krijgt met onterechte of buitensporige beslagen.

Beks Advocaten