KVK biedt mogelijkheid om adressen af te schermen.

In lijn met de toezeggingen door minister Adriaansens van Economische Zaken, biedt de Kamer van Koophandel aan ondernemers meer mogelijkheden om hun adres in het handelsregister af te schermen. Eerder al werden de woonadressen van ondernemers afgeschermd. Dat geldt niet voor de bezoekadressen. Voor een groot deel van de ondernemers in Nederland, vooral ZZP’ers, is het bezoekadres echter gelijk aan het woonadres. Als een ondernemer aangeeft dat hij of zij zich bedreigd voelt, dan bestaat de mogelijkheid om het adres af te schermen.

KVK heeft zich lang verzet tegen deze maatregelen omdat een belangrijk deel van hun verdienmodel is gebaseerd op het verschaffen van relevante bedrijfsinformatie. Daarbij is altijd zeer zorgvuldig geopereerd, zo vindt KVK. Financiële kredietinformatieverstrekkers als Graydon zijn tot nu toe een belangrijke afnemer geweest van KVK. Zij zullen nu zelf aan de slag moeten om hun databankgegevens up to date te houden, aldus KVK en Graydon. Beide partijen beroepen zich er ook op dat de kwaliteit van geleverde kredietinformatie daarmee wellicht ook in gevaar komt.

Niettemin legt KVK zich neer bij het besluit vanuit de overheid om meer privacy en bescherming te bieden aan kleinere ondernemingen.

Beks Advocaten