Leidraad Vertraging & Verstoring in de Bouw gepresenteerd.

Bij vele bouwprojecten is sprake van meerkosten of vertragingen. Het is bijna een vaststaand feit. Toch is het zo dat in veel gevallen grenzen worden overschreden die op hun beurt leiden tot juridische claims. Om een einde te maken aan deze orkaan van claims, zoals juristen zelf zeggen, is een leidraad opgesteld die een hulpmiddel kan zijn bij het opstellen van contracten. Het dient ertoe te leiden dat eerder met elkaar in overleg wordt getreden en dat langdurige processen worden voorkomen.

De leidraad is opgesteld door een werkgroep namens opdrachtgevers, opdrachtnemers, planningsdeskundigen en bouwdeskundigen in de bouw. De presentatie ervan vond plaats tijdens het congres van de bouwrechtcommissie van de Dutch Arbitration Association.

Je kunt het pdf document van deze leidraad te downloaden.

Ondanks de leidraad, kan het zijn dat je juridisch advies wilt tijdens een bouwtraject. Neem dan even contact op met één van de advocaten van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten