Let op bij afsluiten van franchisecontract.

Ondernemen is populair. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de groei van Franchise-ketens toeneemt. Voor een startend ondernemer kan het interessant zijn om te kunnen ‘instappen’ in een beproefd concept. Voor een franchisegever is het aantrekkelijk om ‘ondernemers’ in de gelederen te krijgen om een snellere groei te realiseren. Toch leidt een samenwerking – en veelal ook de beëindiging – tussen franchisegever en franchisenemer nog wel eens tot een langslepend conflict. Het is daarom raadzaam om goed te kijken naar het onderliggend contract. Beter is het nog om u te laten adviseren door één van de experts van Beks Advocaten. Immers, voorkomen is beter…

Toch willen wij u alvast enkele suggesties doen wanneer u overweegt om in te stappen in een franchisecontract.

1) De aangeboden diensten?
Wat biedt de franchisegever precies aan ondersteuning en wat dient u daarvoor te betalen?

2) Welke plichten en verantwoordelijkheden heeft de franchisegever?
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bewaken van de formule en toetreding van nieuwe franchisenemers in uw ‘verzorgingsgebied’.

3) Welke rechten en plichten heeft u als franchisenemer?
Verplichte afname van producten en diensten. Inkoopprijzen. Verplichte deelname aan ‘extra’ acties?

4) Wat zegt het contract over uw winkel of bedrijfsruimte. Welke huurverplichtingen heeft u bijvoorbeeld nog wanneer de franchiseovereenkomst wordt beëindigd?

5) Gebiedsbepalingen en exclusiviteit?
In welke mate wordt u beschermd voor concurrentie van nieuwe toetreders?

6) Hoe zit het met een tussentijdse beëindiging?
Wat zijn uw verplichtingen wanneer u tussentijds wilt stoppen omdat de resultaten bijvoorbeeld tegenvallen?

7) Vergeet niet om een goede rechtsbijstandverzekering af te sluiten (eentje die ook franchisegeschillen omvat). Als ondernemer krijgt u namelijk geen gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid.

8) Let er op of het franchisecontract uitgaat van het Nederlands recht.

9) Let er ook op of in geval van geschillen wordt uitgegaan van arbitrage danwel van mediation. Arbitrage kan leiden tot dure procedures, maar is wel een stuk sneller dan mediation.

Sinds februari 2016 is de Nederlandse Franchise Code van toepassing. Hierin staan de gedragsregels voor zowel franchisegever als franchisenemer omschreven. U kunt de code hier downloaden.
Voor specifieke informatie neemt u het best even contact op met Rob Beks van Beks Advocaten via info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten