Let op voor Factuurfraude!

Vandaag de dag, waarin digitale communicatie de overhand krijgt, zien we een toenemende vorm van criminaliteit waarbij criminelen frauduleus betalingen naar hun eigen rekeningnummers omleiden. Uit statistieken van het CBS blijkt dat 90% van de mensen die het slachtoffer worden van dergelijke fraude hun geld niet terugziet. Een zorgelijke ontwikkeling die de vraag oproept wat je ertegen kunt doen.

Factuurfraude kan plaatsvinden wanneer criminelen een fysieke of digitale factuur onderscheppen en het rekeningnummer wijzigen in hun voordeel. Dit kan gebeuren door simpelweg een factuur uit een brievenbus te stelen of door in te breken in het ICT-systeem van een leverancier. Zulke criminele handelingen worden steeds geavanceerder. Het is dan ook belangrijk om alert te blijven en altijd de bron van een factuur grondig te controleren. Dit betekent het verifiëren van e-mailadressen, rekeningnummers en contactgegevens, waarbij je je baseert op de informatie in je eigen administratie en dus niet op de gegevens vermeld op de factuur.

Maar wat als je toch het slachtoffer wordt van factuurfraude? Stap 1 is heel duidelijk; aangifte doen bij de politie! Stap 2 is de overweging om juridische stappen te zetten om je geld terug te vorderen. Dit kan bijvoorbeeld door beslag te leggen op de bankrekening van de fraudeur, als je tenminste over de relevante informatie beschikt. Het is altijd raadzaam om hierbij ons juridisch advies in te winnen.

In 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over dit onderwerp. De rechter oordeelde dat, afhankelijk van specifieke omstandigheden, de fraude soms (deels) voor rekening van de ‘oorspronkelijke’ verzender kan komen. Dit hangt af van factoren zoals het gebruik van hetzelfde e-mailadres voor zowel legitieme als frauduleuze facturen, en het gebruik van meerdere bankrekeningen door de verzender.

Het is hoe dan ook van essentieel belang om proactief te handelen en professioneel advies in te winnen om je kansen te maximaliseren om verloren geld terug te vorderen en te voorkomen dat je dubbel betaalt.

Dus, krijg je te maken met factuurfraude? Wacht niet te lang, en schakel direct de hulp in van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten