Leugens en kwaadsprekerij door klant op social media!

Wat kun je eraan doen?

Als onderneming kun je bijna niet meer zonder de voordelen van social media en internet. Helaas wordt social media ook vaak op een negatieve en schadelijke wijze gebruikt.

Onlangs werden we gebeld met een kwestie, waarbij de klant van onze cliënt zich niet erkend voelde in zijn klacht. Dat ontaardde uiteindelijk in een ware tirade op social media over het bedrijf van onze cliënt.

Een ingewikkelde kwestie, want wanneer is een online tirade aan te merken als beledigend en lasterlijk, en wanneer is het aan te merken als onfatsoenlijk?

Onze cliënt voorzag ons van de mailwisseling met de klant, alsook van screenshots van de negatieve berichtgeving op social media. Daaruit bleek al snel, dat de uitingen van de betreffende klant ingegeven waren door ongefundeerde boosheid.  Onder meer termen als onbetrouwbaar, oplichters, prutsers en mededelingen dat cliënt geen officieel bedrijf zou hebben en problemen niet op zou lossen, werden gebruikt. Een pijnlijke en kwetsende situatie voor onze cliënt! Wij hebben cliënt daarom geadviseerd om de wederpartij hier op aan te spreken middels een officieel schrijven.

In dat schrijven hebben wij de wederpartij aangesproken op diens gedrag en aangegeven dat door de ongefundeerde berichtgeving op onrechtmatige wijze schade is toegebracht aan de eer en goede naam van cliënt en dat cliënt hierdoor schade lijdt. Voorts is de wederpartij erop gewezen dat de diverse gebruikte bewoordingen smadelijk en lasterlijk zijn. Wij hebben de wederpartij tot slot gesommeerd om de onrechtmatige review zo snel mogelijk op eigen kosten te (laten) verwijderen. De boze klant heeft na ontvangst van ons schrijven eieren voor zijn geld gekozen en de negatieve review direct verwijderd. Het loont dus zeker om ook dit soort zaken te laten beoordelen door ons kantoor. Eén enkele brief kan al genoeg zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

Heeft u behoefte aan meer informatie over onterecht gebruik of berichten van afnemers of (oud) werknemers op social media?

Praat er eens over met Rob Beks van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Toch alvast enkele tips:

  • Bewaar afbeeldingen of screenshots van betreffende berichten/reviews.
  • Achterhaal wie het bericht heeft geplaatst en/of wie de beheerder is van het betreffende kanaal of platform waarop het bericht is geplaatst en verzoek om verwijdering van het bericht.
  • Als je weet wie de vervelende berichten/reviews heeft verspreid, is het altijd goed om in contact te treden en te proberen om de ongenoegens op te lossen.
  • Als de verspreider de berichten/reviews niet wenst te verwijderen, aarzel niet om juridische hulp in te roepen. Hiermee kan verdere (reputatie)schade worden voorkomen.
Beks Advocaten