Leverancier kwetsbaar door wurgcontract.

Helaas komt het nog al te vaak voor dat leveranciers buitensporige aansprakelijkheden aanvaarden bij het aangaan van een opdracht. Vooral onderaannemers in de bouw, architecten en andere adviseurs (ook in automatisering) lopen vaak risico’s die zij zich niet altijd realiseren bij het aangaan van de opdracht.

Afgelopen jaren is een duidelijke tendens zichtbaar waarbij risico’s door opdrachtgevers worden afgewenteld op adviseurs en onderaannemers. Risico’s die lang niet altijd te verzekeren zijn en direct een einde kunnen betekenen voor de adviseur of onderaannemer in kwestie. Projecten met een advieswaarde van enkele tienduizenden euro’s kunnen zomaar enkele miljoenen euro’s aan risico betekenen. Adviseurs zijn zich daar lang niet altijd van bewust, aldus de Branchevereniging van Nederlandse Architecten.

Vooral in ‘de bouw’ is sprake van grote gevolgrisico’s. Denk maar eens aan het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport of de vertraging bij realisatie van de zeesluis bij IJmuiden. Vele aannemers zijn afgelopen jaren omgevallen vanwege vertragingen en onverwacht toenemende bouwkosten. Dit leidt tot een toename in schadeclaims – onlangs nog gepubliceerd in het vakblad Cobouw – maar dus ook tot de wens om risico’s af te wentelen.
Een woordvoerder van een grote installateur gaf in dezelfde publicatie aan dat zij wel eens een grote opdracht hebben geweigerd als mogelijke risicoschade onevenredig groot is ten opzichte van de opdracht en verzekering niet mogelijk is. De oproep is dan ook om goed te kijken naar de kleine letters van de contracten. Veel leveranciers hebben geen idee waar ze voor tekenen, is de kern van zijn waarschuwing.

Hetzelfde geldt in de wereld van ICT. Met de nieuwe privacy-eisen ontstaan grotere gevolgrisico’s voor automatiseerders en ICT-adviseurs. Vanuit IT brancheverenigingen klinken dan ook dezelfde waarschuwingen door. Zij sporen vooral de kleinere IT bedrijven aan om niet blind te zijn voor de verleiding van een prachtige opdracht en ook goed te kijken naar de kleine letters in het contract.

Wilt u weten welke risico’s u loopt met uw contracten?

Praat erover met Rob Beks van Beks Advocaten.
info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten