Loondoorbetaling bij vakantiequarantaine.

Als werkgever wordt u in deze tijd wellicht met zaken geconfronteerd die vragen kunnen oproepen. Eén van deze vragen werd ons onlangs gesteld toen een klant belde met het volgende.

Een werknemer is teruggekeerd van vakantie. Het vakantieland is tijdens de vakantieperiode veranderd van code geel naar code oranje. De werknemer is nu verplicht om 10 dagen in quarantaine te gaan. De werknemer in kwestie vervult een fysieke taak in een magazijn en kan dus niet ‘thuiswerken’. Moet ik als werkgever het loon toch doorbetalen tijdens deze 10 dagen quarantaine?

De kwestie in deze is, of de werknemer verantwoordelijk gehouden kan worden voor de ontstane situatie. Vragen als; ‘wist de werknemer dat het vakantieland mogelijk een code oranje zou kunnen krijgen?’ ‘In welke mate had de werknemer kunnen weten dat vakantielanden met een code geel, ook weer aangemerkt zouden kunnen worden als code oranje?’. Ook de rol van de werkgever in deze is belangrijk. Werkgevers die vooraf duidelijk aangeven wat de consequenties zijn van een vakantie in het buitenland én daar ook duidelijke maatregelen over communiceren, zijn in het voordeel.

De Nederlandse overheid heeft geadviseerd om buitenlandse vakanties te vermijden. Dit is een eerste signaal. Bovendien is de discussie over code geel, code oranje en code rood al enkele maanden actueel. Vakantiegangers kunnen weten dat er dus risico’s zijn.
Het is echter de vraag of in het geval van de werknemer in kwestie, de betreffende discussie en risico’s in beeld waren.
In dit geval heeft de werkgever duidelijk gecommuniceerd dat eventuele gevolgen vanwege een vakantie, zoals quarantaine, voor rekening en risico zijn van de werknemer.

Toch is het de vraag of het zo ‘hard’ gespeeld dient te worden. Ook dat heeft te maken met de context van de werknemer en de situatie waarin uw bedrijf zich bevindt.
Er zijn ook andere manieren waarop u – een deel van – het risico voor rekening kunt laten komen van de werknemer.

Wilt u een advies op maat? Praat er eens over met Christophe van Uden. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten