@ me too zet arbeidsverhoudingen op scherp.

De discussie over seksueel onaanvaardbaar gedrag lijkt een nieuw hoogtepunt te bereiken. Dankzij de hashtag # me too voelen bekende en minder bekende burgers de urgentie om naar buiten te komen met hun ongewenste sekservaringen. Ook op de werkvloer lijkt de discussie tot leven te komen. Het volgende verhaal is er een voorbeeld van.

Een HR manager wordt geconfronteerd met een verhaal van een medewerkster waarin zij aangeeft lastig gevallen te worden door een productiemanager. Seksueel getinte opmerkingen worden soms ondersteund met een ‘liefkozende’ streling over de rug. De HR manager, zelf ook een vrouw, kiest voor een doortastende aanpak waarbij zij niet alleen het verhaal aanhoort van de medewerkster. Ook de betrokken manager wordt uitgenodigd voor een gesprek om zijn kant van het verhaal te horen. De HR manager gaat discreet te werk en houdt de identiteit van de medewerkster geheim.

Als blijkt dat de manager zich wellicht iets te vrijpostig gedraagt, is een officiële waarschuwing het gevolg. De manager vindt het allemaal buiten proporties en lacht de waarschuwing weg. Er volgt een extra gesprek met de hoogst leidinggevende waarbij duidelijk gemaakt wordt dat het gedrag ongewenst is. Wanneer wordt gedreigd met ontslag bij herhaling, is de manager zich bewust van de ernst. Hij belooft zijn gedrag aan te passen.

Gelukkig komt het niet zover dat ontslag aan de orde is. De juridische consequenties zijn immers een stuk groter wanneer de betrokken productiemanager de zaak ontkent en tegenacties onderneemt. Het is dan ook aan te raden om uw arbeidsrechtelijke positie als werkgever nog eens te toetsen bij ongewenst gedrag op de werkvloer.

Neem vrijblijvend contact op met één van de advocaten van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten