Medewerkster arbeidsongeschikt door langdurige burn-out. Werkgever aansprakelijk.

Een oudere medewerkster heeft op enig moment te kampen met terugkerende burn-out klachten. Als de klachten leiden tot depressiviteit komt de medewerkster langdurig thuis te zitten. Uiteindelijk belandt zij in de WIA en wordt ontslagvergunning verleend aan haar werkgever. De medewerkster in kwestie is van mening dat haar werkgever nalatig is geweest en vindt dat de geleden schade voor rekening dient te komen van de werkgever.

Het gerechtshof oordeelt dat betreffende werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en stelt de werkgever aansprakelijk.
Dit oordeel is gebaseerd op een aantal getuigenverklaringen waarbij stelselmatig sprake bleek van een te hoge werkdruk en overbelasting. Het gerechtshof vindt dat de werkgever had moeten bewaken dat de werkzaamheden redelijkerwijs in 40 uur per week uitgevoerd kunnen worden. Bovendien wordt aangevoerd dat de werkgever op de hoogte zou moeten zijn van de persoonlijkheidskenmerken van de medewerkster. Tijdens functioneringsgesprekken was immers vastgesteld dat de betreffende medewerkster moeilijk nee zegt, hard werkt, het erg goed wil doen, erg plichtsmatig is en graag alles zelf wil oplossen.

De werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van een aanzienlijke vergoeding ter compensatie van de geleden loonderving van de medewerkster.

Wilt u weten wat uw rechtspositie is als werkgever bij arbeidsconflicten en ontslag? Maak een vrijblijvende afspraak. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten