Medische afspraken onder werktijd? Wat kan wel en wat niet?

Onlangs kregen wij van één van onze klanten een praktische vraag. De vraag van de ondernemer in kwestie luidde als volgt. ‘Een werknemer heeft een afspraak met de tandarts. Onder werktijd, wel te verstaan. Heeft deze werknemer recht op verplicht doorbetaald verlof? Daarbij is het goed te weten dat de ondernemer in kwestie niet zo afgemeten is. Echter de vraag kwam op omdat de betreffende medewerker vanwege gebitsrenovatie zo’n 9 afspraken heeft ingepland voor de komende 2 maanden.

Welnu. Wettelijk is niets vastgelegd over het bezoek aan artsen en tandartsen en therapeuten. In sommige gevallen kan iets opgenomen zijn in het arbeidsvoorwaardenreglement. Als dat het geval is, dan geldt dat 10 keer een bezoek aan een fysiotherapeut hetzelfde is als 10 keer een bezoek aan de tandarts. Gelijke monniken gelijke kappen, dus. Juist om willekeur te voorkomen is het echter verstandig om afspraken te maken over doorbetaald verlof bij bezoeken aan artsen of therapeuten. In spoedgevallen is overigens altijd sprake van calamiteitenverlof, waarbij werknemers altijd recht hebben op doorbetaald verlof. Wij hebben betrokken ondernemer dan ook geadviseerd om deze kwestie op te nemen in een arbeidsvoorwaardenreglement.

Vragen over arbeidsvoorwaardenreglement? Neem contact op met Christophe van Uden.
info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten