MKB-ondernemers opgelet; kans op wanbetaling neemt toe.

Bedrijven dienen extra waakzaam te zijn met betrekking tot mogelijke betalingsproblemen bij hun zakelijke klanten. Uit de ‘Sector Risk Rating’ van kredietverzekeraar Allianz Trade blijkt dat de kans op onbetaalde facturen toeneemt, vooral in sectoren zoals bouw, textiel en metaal. Dit onderzoek omvatte achttien sectoren in zeventig landen.

De stijging van het betalingsrisico is merkbaar in bijna alle bedrijfssectoren. Vooral de sectoren bouw, textiel en metaal lijken het meest worden beïnvloed aldus de onderzoekers. “Deze sectoren zijn bijzonder gevoelig voor stijgende energieprijzen. In de bouwsector heeft de stijgende rente ook een extra impact, vooral in Europa waar bouwbedrijven het zwaar hebben. Daarnaast spelen ook hogere lonen en grondstofkosten een rol in vergelijking met de pre-COVID-periode. Bovendien dalen vastgoedprijzen.”

De kredietverzekeraar waarschuwt vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb) voor het gevaar van wanbetaling: “Eén grote onbetaalde factuur kan al voldoende zijn om mkb-bedrijven in problemen te brengen. Bovendien kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan doordat betalingen van openstaande rekeningen steeds vaker worden uitgesteld. Het ene bedrijf kan zo het andere beïnvloeden, wat een domino-effect teweegbrengt.”

Hoewel de kredietverzekeraar wereldwijd een toename van betalingsrisico’s constateert, zijn er regionale verschillen. In Azië is het risico relatief het minst gestegen, terwijl Zuid-Amerikaanse landen als het meest riskant worden beschouwd. In Europa is de kans op wanbetaling groter dan in de Verenigde Staten. Wat betreft de sector krijgen de farmaceutische industrie en software- en IT-diensten de beste beoordeling.

Wat kun je doen om wanbetaling te voorkomen?

Als ondernemer kun je echt wel iets doen om het risico van wanbetaling te verkleinen. Bij Beks Advocaten hebben we 5 praktische tips:

Communiceer je betalingsvoorwaarden.

Het lijkt zo voor de hand liggend. Toch helpt het als je heel duidelijk met je klanten communiceert over de betalingsvoorwaarden en de procedure wanneer niet aan de betalingsvoorwaarde wordt voldaan.

Automatiseer je facturering.

Een goed geautomatiseerd factureringssysteem zorgt ervoor dat je op tijd je facturen uitstuurt. Bovendien kan een geautomatiseerd systeem zorgen voor automatische herinneringen bij te late betalingen.

Wees proactief.

Hoe goed alles ook geregeld is, nog belangrijker is het om te beseffen dat een proactieve houding naar je klanten van het grootste belang. Vraag je klanten wat er aan de hand is, bij het uitblijven van betalingen. Wellicht is er iets aan de hand waardoor het opstarten van een incassotraject niet het meest logisch is.

Zorg voor een incassobeleid.

Wanneer er sprake is van achterstallige betalingen, dan is het van belang dat je tijdig en doortastend optreedt. Dit begint met een herinnering, maar zal uiteindelijk leiden tot een incassotraject. Het is goed als de klant daarvan tijdig op de hoogte is.

Juridische stappen, als het niet anders kan.

Als de hierboven beschreven stappen niet werken, dan rest vaak nog maar één weg. Het starten van een juridische procedure. Toch is dit de stap waarmee we terughoudend zijn.

Beks Advocaten is zeer ervaren als het gaat om incassotrajecten.

Wil je er meer over weten?

Praat er eens over met Rob Beks van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten