Niet tijdig opzeggen van tijdelijk arbeidscontract. Wat is de consequentie?

Dankzij de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), zijn vele ondernemers in staat om hun medewerkers in dienst te houden. De tegemoetkoming in loonkosten kent wel een belangrijke voorwaarde. Zo mogen medewerkers tot 1 juni a.s. niet worden ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen. Dat geldt ook voor medewerkers met een tijdelijk contract.

Het is natuurlijk wel mogelijk om tijdelijke arbeidscontracten niet te verlengen. In de praktijk blijkt door alle hectiek nog wel eens vergeten te worden om op tijd de beëindiging van het tijdelijk contract aan te zeggen.
Een klant van Beks Advocaten stelde onlangs de vraag; wat is de consequentie bij het te laat aanzeggen van beëindiging van een tijdelijk arbeidscontract?

Als werkgever dient u minstens een maand, voordat het tijdelijk arbeidscontract afloopt, te laten weten of het contract wordt beëindigd of niet. Dat heet de ‘aanzegtermijn’. Ook bij een te late aanzegging kan het tijdelijke arbeidscontract toch beëindigen. Echter, als werkgever bent u dan verplicht om een boete te betalen dat overeenkomt met het loon dat u heeft ontvangen tussen wettelijke aanzegperiode en de feitelijke aanzegperiode. Ofwel, bent u als werkgever 1 week te laat met aanzeggen, dan bent u verplicht 1 week loon te betalen na de beëindigingsperiode van het arbeidscontract. Als werkgever betaalt u dus maximaal 1 maand brutoloon als u niet heeft aangezegd.

Heeft u vragen over uw arbeidscontracten? Of wilt u nog een kijken of uw arbeidscontracten juridisch op orde zijn. Maar dan een vrijblijvende afspraak met Christophe van Uden. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten