Nieuw regeerakkoord. “Nieuwe heren, nieuwe wetten.”

Met de presentatie van een nieuw regeerakkoord is er een einde gekomen aan de langlopende onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en CU. Tijd voor nieuw leiderschap en nieuw elan. De titel van het regeerakkoord onderstreept dat ook; ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Wat vanuit ons vakgebied interessant is, is om te ontdekken of het gezegde ‘Nieuwe heren, nieuwe wetten’, ook werkelijk bewaarheid wordt. Laten we eens inzoomen op de juridische aspecten in het nieuwe regeerakkoord.

Een nieuw Wetboek van Strafvordering.

In het regeerakkoord is aangekondigd dat het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd. Niet echt nieuws omdat het ontwerp van het vernieuwde wetboek al enige tijd af is. De invoering van het nieuwe wetboek wordt verwacht in 2026.

Aandacht voor sociale advocatuur.

Iedere burger verdient toegang tot het recht. Afgelopen regeerperiodes is er veel kritiek geweest op de wijze waarop de sociale advocatuur door bezuinigingen het tegenovergestelde heeft bewerkstelligd. In het nieuwe regeerakkoord wordt aangekondigd dat er een hersteloperatie zal plaatsvinden. Een concreet voorbeeld is de verlaging van de griffiekosten met 25%.

Ook wordt in het regeerakkoord uitgesproken dat de doorlooptijden in de justitiële keten verder verkort zal worden en ingezet wordt om achterstanden weg te werken. Overwegende aandacht zal ook gegeven worden aan milieu- en cybercriminaliteit. Tenslotte zal het aantal juridische procedures van de overheid tegen burgers beperkt worden.

Beks Advocaten