Nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt het gemakkelijker voor werkgevers om werknemers in vaste dienst te nemen.

Het kabinet voelt de noodzaak om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om nieuwe medewerkers aan te nemen in vaste dienst. Minister Koolmees heeft daartoe een pakket aan maatregelen uitgewerkt waarmee dit bereikt dient te worden. Deze maatregelen zijn verpakt in de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Doel is om deze wet nog voor de zomer naar de Raad van State te sturen en opvolgend naar de Tweede Kamer. Maar wat betekent deze wet nu precies?

Op dit moment geeft zo’n 70% van alle flexwerkers aan liever een vaste baan te willen. Het kabinet wil daarom dan ook graag dat meer werkenden meer zekerheid krijgen, terwijl de mogelijkheid van flexwerk mogelijk dient te blijven. De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans moet hierop inspelen. De volgende maatregelen zijn opgenomen in de nieuwe wet.

• Ontslag wordt in de nieuwe wet mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. De cumulatiegrond. Op dit moment dient een werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig te voldoen. De nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid om omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

• Vanaf de eerste dag krijgen werknemers recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.

• Bij lange dienstverbanden wordt de opbouw van de transitievergoeding verlaagd.

• Voor kleine werkgevers komt een regeling om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

• De proeftijdperiode van vaste contracten wordt verlengd van 2 maanden naar 5 maanden.

• Het zal mogelijk worden om tijdelijke contracten te gebruiken in een opeenvolgende periode van 3 jaar. Nu is dat nog 2 jaar.

• Het wordt ook mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

• Voor invalkrachten in het primair onderwijs komt er een uitzondering op de ketenregeling wanneer ingevallen wordt wegens ziekte.

• Werknemers die werken op basis van payroll, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. De uitzondering is een pensioen waarvoor een eigen regeling geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

• Verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten wordt met nieuwe maatregelen voorkomen. Zo dient een oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houdt een oproepkracht recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

• De ww-premie voor werkgevers wordt voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

• Het ministerie heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans gepubliceerd op internet en roept u op om te reageren. Dus? U kunt dat doen door op de volgende link te klikken.

https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan even contact op met mr. Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten