Onderhands lenen? Denk aan een solide contract!

Sinds de banken de hand stevig op de knip houden, zoeken ondernemers naar alternatieve financieringen. Niet voor niets is de ‘crowd’ zo populair. Ook de markt voor informals – particuliere investeerders met redelijk wat vermogen – neemt aanmerkelijk toe. Kortom, goed nieuws dat er een nieuwe ‘markt’ ontstaat naast die van de banken. En het wordt allemaal nog mooier, want wat blijkt? Onderhandse leningen – vaak beperkt tot enkele tienduizenden euro’s – nemen eveneens toe in populariteit.

Echter, er zit een addertje onder het gras. Want daar waar de ‘professionele’ partijen zorgen voor goede onderlinge afspraken en contracten, wordt dit bij een onderhandse lening nog wel eens onderschat. Het feit dat leningvrager en leningverstrekker elkaar kennen, wordt ervaren als een garantie. Toch is dan natuurlijk niet het geval en kan er nog wel eens een stevige familieruzie ontstaan door een interpretatieverschil. Kortom, ook wanneer er sprake is van een onderhandse lening is het zinvol om de voorwaarden en afspraken goed vast te leggen. In een goed en solide contract. Heeft u er vragen over? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Beks Advocaten