Ondernemer en aansprakelijkheid. Misschien biedt een exoneratieclausule uitkomst?

Vandaag de dag zien we meer en meer gevallen van aansprakelijkheid opduiken. Deels heeft het te maken met verscherpte beloftes aan klanten. Aan de andere kant ontstaat een nieuwe moraal die is gebaseerd op het indienen van claims. Wie draait bijvoorbeeld op voor de schade wanneer een webshop uit de lucht is door toedoen van een niet werkende server? Of, door oponthoud buiten eigen schuld kun je bepaalde goederen niet op tijd bij een klant krijgen? En die klant kan op zijn beurt niet op tijd uitleveren? Of, een medewerker op een bouwplaats wordt aangereden en blijkt niet de juiste reflecterende kleding te dragen? Het is dan ook verstandig om nog eens extra te kijken naar mogelijkheden om deze aansprakelijkheid goed te regelen. Bijvoorbeeld door het opnemen van een clausule in je contracten of in de algemene voorwaarden.

Om aansprakelijkheidsrisico’s in te perken kun je als ondernemer besluiten om een exoneratieclausule op te nemen in je contract of algemene voorwaarden. Een exoneratieclausule is een ‘beding’ waarmee je bepaalde aansprakelijkheden uitsluit of beperkt. Een bekende vorm van exoneratieclausule is de mededeling bij een garderobe dat een directie geen aansprakelijkheid neemt bij verdwijning of schade aan een jas. Maar een exoneratieclausule kan ook toegepast worden voor grotere zaken. Het volgende praktijkverhaal is er een voorbeeld van.

Een onderneming vraagt een installatiebedrijf voor realisatie van een opslagsilo. De silo wordt ingezet om mest op te slaan. Het installatiebedrijf heeft in zijn algemene voorwaarden een exoneratieclausule opgenomen. Hiermee wordt gezegd dat alle schade door gebreken aan een slechte uitvoering niet kunnen worden verhaald op de installateur. De opdrachtgever stelt zich kennelijk niet voldoende op de hoogte van de algemene voorwaarden en verstrekt de opdracht aan de installateur. Na oplevering blijken er tal van gebreken te zijn aan de mestsilo. Zodanig zelfs dat de silo niet in gebruik genomen kan worden. Opdrachtgever stelt de installateur aansprakelijk. Maar deze beroept zich op de exoneratieclausule.

Het Hof oordeelt uiteindelijk dat installateur geen opzet verweten kan worden of roekeloos handelen, waardoor toepassing van het beding onaanvaardbaar zou zijn. Verder oordeelt het Hof dat opdrachtgever een onderneming van formaat is waardoor verwacht mag worden dat opdrachtgever het bestaan kent van algemene voorwaarden. Het beroep door de installateur op de exoneratieclausule wordt gehonoreerd en de geeiste schadevergoeding door opdrachtgever wordt afgewezen.

Hoewel het oordeel onredelijk mag klinken, is het natuurlijk zo dat elke onderneming het recht heeft om aansprakelijkheid uit te sluiten.

Risicoscan!

Breng uw risico’s in kaart samen met één van de advocaten van Beks Advocaten. Een mailtje is voldoende om een afspraak te maken via info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten