Ondernemer met de rug tegen de muur…

Elke onderneming beschikt over één of meerdere bankrekeningen. Toch hebben de meeste ondernemers geen notie van de algemene bankvoorwaarden. En dat kan voor vervelende situaties zorgen wanneer je een lening aangaat bij derden. Ook als je geen lening bij de bank hebt! Het punt is namelijk dat er volgens de algemene voorwaarden van de bank een verpandingsverbod van kracht is waarmee vorderingen van de onderneming op de bank niet verpand kunnen worden aan derden. Een geval uit de praktijk. Een ondernemer besluit om zijn machinepark te vernieuwen. Voor de financiering hiervan besluit hij een lening aan te gaan bij een derde partij. De derde partij bedingt dat de nieuwe machines én het banksaldi worden verpand ter zekerheid van de voldoening van de lening.  Partijen zijn akkoord en de ondernemer kan zijn bedrijf verder ontwikkelen. De ondernemer en de derde partij hebben echter geen rekening gehouden met de eerder genoemde algemene bankvoorwaarden, want een verpanding van banksaldi is door de bank verboden. De bank kan daardoor stellen dat de verpanding aan de derde partij non-existent is. Kortgezegd heeft de verpanding aan de derde partij niet plaatsgevonden. De derde partij kan daardoor aanvullende zekerheid verlangen van de ondernemer, welke zekerheid de ondernemer dan misschien niet kan verstrekken. Gevolg daarvan kan weer zijn dat de derde partij dan de lening opzegt en dat de ondernemer een fors probleem heeft. De ontwikkeling van zijn bedrijf staat direct stil! Alleen omdat de ondernemer een bankrekening heeft geopend. Beslag en verpanding Door het verpandingsverbod komt de ondernemer in de problemen met de financier, maar ook kan een andere schuldeiser door middel van het leggen van beslag aan het banksaldi komen, want er is immers geen sprake van een rechtsgeldige verpanding. Helaas komt de ondernemer en de financier daar pas achter als de bank aangeeft dat de verpanding non-existent is. Conclusie Banken zijn noodzakelijk in de huidige maatschappij, maar kunnen een onderneming door middel van het verpandingsverbod met de rug tegen de muur zetten. De ondernemer dient daar rekening mee te houden bij het openen van een bankrekening en het aangaan van een lening. Wilt u er meer van weten? Neem dan contact met ons op.

Beks Advocaten