Ondernemingen bereid tot schikken bij mogelijke discriminatie.

Het College voor de Rechten van de Mens ontving afgelopen jaar 422 verzoeken om een uitspraak te doen vanwege discriminatie. In 76 gevallen oordeelde het College dat er daadwerkelijk sprake was van discriminatie. Opmerkelijk daarbij is dat in 35 gevallen een schikking wordt getroffen, voordat het tot een uitspraak komt. Kennelijk zijn bedrijven voorzichtig voor de beeldvorming die optreedt in geval dat beschuldiging van discriminatie naar buiten komt. De 35 schikkingsgevallen betekent een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Toch constateert het College dat er in het bedrijfsleven meer actie wordt ondernomen om discriminatie tegen te gaan.

Beks Advocaten