Ongepast gedrag tegen stagiaire leidt tot ontslag.

Werkgevers en leidinggevenden hebben een voorbeeldgedrag als het gaat om de wijze waarop medewerkers en ondergeschikten worden bejegend. Zeker met de ‘me too’ kwesties in het achterhoofd zou je denken dat je als leidinggevende extra op je tellen past. Toch gaat het in de praktijk nog steeds mis. Dat blijkt ook nog maar eens uit onderstaand voorbeeld.

Een gemeenteambtenaar is na werktijd aanwezig tijdens een carnavalsborrel in de bedrijfskantine van de gemeente. Op de feestelijke bedrijfsborrel zijn ook een tweetal stagiaires aanwezig. Tijdens de bedrijfsborrel biedt de gemeenteambtenaar de stagiaires een glas wijn aan, dat ze aannemen. Na afloop van de bedrijfsborrel stelt de gemeenteambtenaar voor om naar een ander café in de stad te gaan om gezamenlijk carnaval te vieren. De stagiaires gaan op de uitnodiging in. In de loop van de avond wordt het steeds gezelliger. Er wordt gedanst en de ambtenaar pakt de stagiaires regelmatig stevig vast. Uiteindelijk probeert de ambtenaar één van de stagiaires te zoenen. Een situatie die voor de stagiaire ongewenst is en leidt tot een melding van de stagiaire aan haar werkgever.

De gemeente vindt het voorval voldoende om de ambtenaar te ontslaan. Dit ontslag wordt aangevochten door de ambtenaar. Uiteindelijk oordeelt het hof als volgt:

Aangezien de ambtenaar als boa actief is, vindt het hof dat dit consequenties heeft voor het gedrag. Niet alleen tijdens het werk, maar ook in privétijd. In de gedragscode van de gemeente zijn hiervoor ook bepalingen opgenomen.

Het hof acht ook de verbondenheid met het werk van belang, omdat de ambtenaar ook de rol van stagebegeleider vervult (al was dat niet voor de stagiaire in kwestie).

Het verstrekken van alcohol aan de nog minderjarige stagiaire wordt niet als belastend aangevoerd. De gemeenteambtenaar was daarvan niet op de hoogte.

Het hof verwijt wel dat de gemeente niet duidelijk is geweest in de concrete beschuldigingen van de aanklaagster, die door de aangeklaagde ambtenaar tijdens een gesprek werden afgedaan als ‘overdreven’. Ondanks de privésfeer in het café acht het hof het gedrag van de ambtenaar verwijtbaar en oordeelt zij dat het arbeidscontract terecht is ontbonden. De ambtenaar heeft daarbij wel recht op een transitievergoeding maar niet op een billijke vergoeding, die de ambtenaar had geëist.

Heb je zelf vragen over ongewenst gedrag op de werkvloer?

Praat erover met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten