Oninbare debiteuren

Een goede klant is een betalende klant!

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat 4% van alle facturen in 2012 als oninbaar moet worden aangemerkt. In 2010 was dit nog ‘slechts’ 3 %. Daarmee is ook het totale oninbare bedrag toegenomen. Dit betekent een stijging in 2 jaar van 33%. Wordt het niet eens tijd om het debiteurenbeheer opnieuw onder de loep te nemen?

Veel bedrijven zijn nog steeds huiverig om een vordering uit handen te geven op het moment dat de betalingstermijn is overschreden. Ondernemers kiezen er vaak voor om in overleg te treden met hun debiteur en geven de debiteur vervolgens nog eens kans na kans om tot betaling van de openstaande facturen over te gaan. Ondernemers achten het niet ‘commercieel verantwoord’ om direct een vordering uit handen te geven. Het komt echter steeds vaker voor dat ook ‘betrouwbare en financieel draagkrachtige’ partijen plotseling failliet gaan, waardoor u als schuldeiser uiteindelijk met een aanzienlijk schadepost blijft zitten.

Een goed debiteurenbeheer wordt dan ook steeds belangrijker. Het tijdig uit handen geven van uw vordering kan het verschil betekenen tussen een inbare en een oninbare vordering. Wij denken graag mee om samen met u een goed debiteurenbeleid vast te stellen. Daarbij dienen wij graag als verlengstuk van uw debiteurenbeheer. Dit betekent dat wij ons niet alleen bezighouden met het incasseren van uw vorderingen, maar ook zullen wij eens kritisch kijken naar uw herinneringen, offerte en algemene voorwaarden.

Met ons kantoor beschikt u over een professionele en deskundige partner. Daarbij zijn wij in staat om in te spelen op uw specifieke wensen. Als gevolg van de korte lijnen zijn wij in staat direct te schakelen en actie te ondernemen. Mocht in een voorkomend geval direct beslag gelegd moeten worden, dan kan dit verzoek nog dezelfde dag nog aan de rechtbank worden voorgelegd. In het gehele traject zullen wij met u meedenken en u wijzen op alle mogelijkheden. Daarbij heeft u één aanspreekpunt, welke u begeleidt van het buitengerechtelijke incassotraject tot en met de te voeren procedure, het leggen van beslag, dan wel het aanvragen van het faillissement. Het buitengerechtelijke incassotraject wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay!

Mocht u simpelweg uw vordering uit handen willen geven of wilt u ons eens kritisch laten kijken naar uw debiteurenbeheer, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Beks Advocaten