Ontslag? Komt mijn werknemer in aanmerking voor een transitievergoeding?

Het verliezen van een baan is nooit leuk, maar de transitievergoeding kan een werknemer financiële troost bieden. In dit artikel leggen we uit wanneer er recht is op een transitievergoeding, welke uitzonderingen daarop gelden, hoe hoog deze is en wat u moet doen als u denkt dat uw werknemer recht heeft op een vergoeding.

Wanneer recht op een transitievergoeding?

De Wet Werk en Zekerheid verplicht werkgevers om werknemers die ontslagen worden een financiële compensatie te bieden. Sinds 1 januari 2020 komt een meerderjarige werknemer direct vanaf aanvang van het dienstverband in aanmerking voor de transitievergoeding. Voorheen kwam een werknemer pas na 2 jaar dienstverband daarvoor in aanmerking.

Of een werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding hangt onder meer af van wie het initiatief neemt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Als een werknemer zélf het initiatief neemt, dan bestaat er in beginsel géén recht op een transitievergoeding. 

Als de werkgever het initiatief neemt tot beëindiging, dan zal in beginsel een transitievergoeding verschuldigd zijn. Die situatie komt voor in het geval de arbeidsovereenkomst:

  • door de werkgever wordt opgezegd;
  • op het initiatief van de werkgever wordt ontbonden; of
  • na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet.

Uitzonderingen

In het geval werkgever het initiatief neemt tot beëindiging, maar er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer, dan komt de werknemer geen recht toe op een transitievergoeding. Voorbeelden van situaties waarin een werknemer zeer waarschijnlijk geen aanspraak maakt op deze vergoeding zijn onder meer ernstige misdragingen zoals fraude, diefstal, mishandeling/intimidatie etc.  

Aan de andere kant, als sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werkgever, kan je als werknemer die op eigen initiatief ontslag neemt wél aanspraak maken op een transitievergoeding.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, ongeacht de lengte van het dienstverband. De transitievergoeding wordt berekend vanaf de eerste dag van het dienstverband. Voor 2024 is het maximale bedrag van de transitievergoeding vastgesteld op € 94.000 of, bij een hoger jaarinkomen, maximaal één bruto jaarsalaris.

Compensatie voor de werkgever

Goed om te weten is dat een werkgever in sommige gevallen in aanmerking kan komen voor een compensatie van de transitievergoeding via UWV. Hiervan kan sprake zijn in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer of bij bedrijfsbeëindiging door pensioen, ziekte of overlijden.

Advies over uw transitievergoeding

Heeft u vragen over de transitievergoeding of wilt u weten of u in uw geval u compensatie kan claimen? Neem dan vrijblijvend contact op met advocaat Christophe van Uden van Beks Advocaten info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten