Ontslag op staande voet? Eerst denken, dan doen.

Onlangs werd melding gemaakt van het plotselinge vertrek van een ‘topman’ van een bekende retailer in Nederland. In dergelijke gevallen is het duidelijk dat het ontslag-gevende bedrijf een ruime financiële vergoeding zal verstrekken om verdere rechtzaken te voorkomen en het ‘vertrek’ daadwerkelijk gestand te doen.

Bij de meeste MKB ondernemingen gaat het er echter anders aan toe. Een ontslag op staande voet gaat vaak gepaard met hevige emoties. De heersende opvatting is dat de ontslagen medewerker niet gecompenseerd zou dienen te worden. De reden van het directe ontslag vloeit immers voort uit een (ernstige) benadeling van de werkgever door diens medewerker. Toch is het verstandig om uw huiswerk te doen voordat u overweegt om iemand daadwerkelijk op staande voet te ontslaan. Anders loopt u de kans dat de rechter het ontslag terugdraait.

Bij ontslag op staande voet zal de betrokken medewerker zijn ontslag vrijwel zeker aanvechten bij de rechter. Het risico? Dat het ontslag door de rechter wordt teruggedraaid of dat een hoge schadevergoeding door de betreffende medewerker wordt geëist. Een onwenselijke situatie. Daarom kunt u maar beter de juiste stappen volgen. Dus, wat dan wel te doen wanneer u iemand ontslag op staande voet wilt geven?

“Je bent ontslagen!”

Voordat u daadwerkelijk overgaat tot “Je bent ontslagen!”, dient u rekening te houden met enkele juridische aspecten. De belangrijkste? De redelijke grond voor ontslag. Ofwel, u dient zich goed bedacht te hebben of het ontslag op staande voet ook ‘rechtvaardig heeft. Immers, een rechter kan een ontslag op staande voet altijd terugdraaien. Wat in de praktijk nog wel eens gebeurt, is dat een werknemer eerst op ‘non actief’ wordt gezet (bijvoorbeeld om verder onderzoek te doen). Maar ook hier dient u te beseffen dat een non-actief stelling mogelijk tot imagoschade kan leiden bij uw werknemer. Met als gevolg een extra compensatie.

Onverwijld handelen.

Wanneer u overweegt om iemand te ontslaan, dient u dit zo snel mogelijk en zonder aarzeling te doen. Juridisch wordt dit aangeduid als ‘onverwijld handelen’. Als u bijvoorbeeld een dossier heeft opgebouwd en wacht met het ontslag op staande voet totdat het u het best uitkomt (of totdat de spreekwoordelijk laatste druppel aan de orde is), handelt u in strijd met het ‘onverwijld’ handelen.

Welke redenen zijn er voor ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is dus alleen aan de orde als uw medewerker het te bont heeft gemaakt; er sprake is van redelijke grond voor ontslag. De meest voorkomende redenen zijn diefstal en fraude.

1) Diefstal
Diefstal is nooit toegestaan. Ook bij kleine bedragen of kleine vergrijpen zal de rechter streng oordelen.

2) Fraude
Bij fraude kunt u denken aan het aannemen van geld voor gunstiger prijzen of service. Ook wanneer leidinggevenden bepaalde medewerkers oneigenlijk bevoordelen ten koste van het bedrijf, wordt dit gezien als fraude.

Vergoedingen?

Wanneer ontslag op staande voet door de rechter wordt erkend, dan ontvangt de ontslagen medewerker geen WW. Een zware maatregel dus. Het kan bovendien zijn dat – wanneer u als werkgever financiële schade heeft geleden – u een claim neerlegt bij uw ontslagen medewerker. Kortom, de impact bij ontslag op staande voet is groot. Dat is dan ook meteen de reden waarom een rechter zeer zorgvuldig zal afwegen of ontslag op staande voet terecht is.

Wanneer uw ontslagen medewerker meer dan twee jaar bij u in dienst is geweest heeft deze recht op een transitievergoeding. Wanneer u echter kunt aantonen dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, kan deze transitievergoeding vervallen.

Wilt u meer weten over de juridische aspecten bij ontslag?

Raadpleeg Christophe van Uden van Beks Advocaten.
info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten