Ontslag op staande voet tijdens quarantaine.

Een werknemer van een bouwbedrijf meldt zich aan het einde van vorig jaar afwezig. Als reden voert hij aan dat hij een familielid dient te begeleiden naar het ziekenhuis. Door de ernst van de situatie geeft hij aan ook de daaropvolgende dagen afwezig te zijn. Na een gesprek met de HR manager van het bouwbedrijf, wordt besloten dat de werknemer zich na 1 week opnieuw zal melden. Echter, op die bewuste dag blijkt een andere werknemer positief getest op corona. Het bouwbedrijf besluit alle medewerkers, die in nauw contact zijn, naar huis te sturen met het verzoek in quarantaine te gaan. Gevraagd wordt om 5 dagen later een test te ondergaan. De medewerker in kwestie krijgt echter na twee dagen te horen dat hij op staande voet is ontslagen. Ook wordt het loon, vanaf de ontslagdatum gestaakt. De reden? De werknemer blijkt niet bereikbaar.

De werknemer gaat niet akkoord. Uiteindelijk belandt de zaak voor de rechter. De werknemer eist loondoorbetaling plus een wettelijke verhoging voor het te laat betalen. Bovendien eist hij een schadevergoeding en een transitievergoeding.

De werkgever bestrijdt het met de verdediging dat de medewerker in kwestie zich nooit ziek heeft gemeld.

De rechter vernietigt het ontslag op staande voet. De werkgever heeft zelf de naaste collega’s van de besmette medewerker naar huis gestuurd, waartoe ook de medewerker in kwestie gerekend mag worden. De medewerker in kwestie heeft zich uiteindelijk ook laten testen, ook al was dat later dan het moment waarop de werkgever probeerde de medewerker in kwestie te bereiken. Het ‘niet kunnen bereiken’ is voor de rechter geen reden voor ontslag.

De rechter verplicht de werkgever tot loondoorbetaling tot eind april, de periode waarop het contract voor bepaalde tijd afloopt.

De conclusie:

Als je als werkgever een afweging maakt om iemand te willen ontslaan? Denk dan vooral na over de juiste stappen. Het is nooit goed om je teveel te laten leiden door frustratie en woede. Je kunt altijd even contact opnemen met Christophe van Uden van Beks Advocaten voor overleg en advies. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten