Ontslag tijdens uitstel van betaling een stuk gemakkelijker.

Het ontslaan van medewerkers – voor bedrijven die uitstel van betaling hebben gekregen – zou een stuk gemakkelijker moeten worden. Dat is tenminste de insteek van de vereniging van insolventieadvocaten die erop aandringen om de faillissementswet te moderniseren.

Het argument is dat snelheid van handelen tijdens een surseance van belang is voor een succesvol resultaat. Ontslagprocedures zouden daarom een stuk vereenvoudigd dienen te worden als een surseance aan de orde is. Verder pleiten de verenigde insolventieadvocaten ervoor om in geval van een surseance bij kleine ondernemingen een bewindvoerder achterwege te laten. Een te benoemen schuldeisercommissie zou toezicht kunnen houden.

Lees hier het concept wetsvoorstel

Beks Advocaten