Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen tijdens de coronacrisis?

De belangrijkste ontslagredenen.

Hoewel de vakantieperiode al aan de gang is, is dat voor veel werkgevers kennelijk geen reden om het rustig aan te doen. Logisch misschien, als je kijkt naar de impact die het coronavirus steeds duidelijker achterlaat. Voor de ene ondernemer betekent het bijschakelen en nieuwe wegen inslaan, terwijl het voor de andere ondernemer betekent om noodgedwongen terug te schakelen, met onvermijdelijke ontslagen.

Met de introductie van de tweede ronde van de NOW regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is de ontslagboete zo goed als van de baan. Dit betekent dat bedrijven in financiële nood werknemers kunnen ontslaan. Terwijl ze toch steun ontvangen van de overheid.

Deze combinatie van factoren leidt er toe dat binnen ons klantennetwerk een toenemend aantal vragen van werkgevers binnenkomt die overwegen om medewerkers te ontslaan vanwege verslechterende bedrijfseconomische omstandigheden.

Naar aanleiding van deze vragen, hebben we de belangrijkste ontslagredenen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden nog eens samengevat.

Wanneer is er sprake van ‘bedrijfseconomische omstandigheden’?

  • als de financiële situatie van uw bedrijf slecht wordt
  • als er duidelijk sprake is van minder werk en /of opdrachten
  • als de organisatie wijzigt door bijvoorbeeld automatisering
  • als sprake is van een bedrijfsverhuizing
  • als loonkostensubsidies vervallen

Het UWV zal bij ontslagaanvraag toetsen op de volgende punten:

  • als werkgever dient u aannemelijk te maken dat ontslag nodig is voor een doelmatige bedrijfsvoering
  • als werkgever dient u een correcte ontslagvolgorde te hanteren (afspiegelingsbeginsel)
  • er dient geen mogelijkheid te zijn om de werknemers in kwestie (al dan niet met training) te herplaatsen in een andere functie

Als u aan bovenstaande punten voldoet, dan zal ontslag mogelijk zijn.
Om er zeker van te zijn dat uw ontslagaanvraag aan alle eisen voldoet, kunt u ook even contact opnemen met Christophe van Uden van Beks Advocaten.
info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten