Ontslag? Wat kost dat?

Een ontslag is nooit prettig. Niet voor betrokken werknemer(s) en niet voor u als ondernemer. In onze praktijk krijgen wij nog vaak de vraag wat het kost om een werknemer te ontslaan. Welnu, het antwoord daarop is niet zo simpel. Immers zijn er tal van zaken waarmee rekening gehouden dient te worden. De volgende factoren hebben in ieder geval invloed op de ontslagvergoeding.

– Leeftijd en aantal dienstjaren?
– Reden van ontslag? Ligt de oorzaak bij u (inkrimping, opheffing van functie) of ligt de oorzaak bij uw werknemer (slecht funtioneren)?
– Wat is de financiële situatie van uw bedrijf?
– Beschikt uw bedrijf over een sociaal plan?
– Welke vooruitzichten heeft betrokken werknemer op de arbeidsmarkt?

Wanneer de rechter erbij betrokken wordt om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen, dan wordt meestal de zogenoemde kantonrechtersformule gehanteerd: A x B x C. Waarbij A het aantal dienstjaren is, B het bruto maandsalaris en C de correctiefactor.

De correctiefactor ligt meestal tussen de 0 en de 2. De correctiefactor kan op 0 gesteld worden wanneer bijvoorbeeld sprake is van ernstig disfunctioneren van de werknemer. Bij een neutrale ontbinding zal de correctiefactor gesteld worden op 1. In geval de rechter vindt dat uw als werkgever iets te verwijten is, dan kan de correctiefactor op 2 gesteld worden. Kortom, met de correctiefactor zal de rechter aangeven in welke mate sprake is van verwijtbaarheid bij één of beide partijen.

Ontslag met wederzijds goedvinden.

In de meeste gevallen is een ontbinding met wederzijds goedvinden te verkiezen boven een gerechtelijke procedure. Daarbij heeft u duidelijke afspraken gemaakt met de betrokken medewerker over einddatum en eventuele vergoedingen. Het is wel belangrijk dat u deze afspraak vastlegt in een vaststellingsovereenkomst.

Wijziging op komst

Medio 2015 zal het systeem van ontslagvergoedingen worden gewijzigd. Dan doet de transitievergoeding zijn intrede.

Meer weten?

Het is zinvol om in geval van ontslag advies in te winnen over de te volgen stappen.
Onze advocaten zijn u daarvoor graag van dienst.

Beks Advocaten