Ontslagen tijdens vakantie?

Tijdens de vakantieperiode krijgen we nog wel eens de vraag of het mogelijk is om een medewerker te ontslaan tijdens de vakantieperiode. Meestal gaat het dan om medewerkers met een tijdelijk contract. De wet schrijft dan voor dat u minimaal 1 maand voor afloop van het contract schriftelijk dient te laten weten of u het contract gaat verlengen. Als u het contract niet wilt verlengen en u heeft dit schriftelijk bevestigd, dan dient u te kunnen aantonen dat de schriftelijke opzegging ook daadwerkelijk uw medewerker heeft bereikt. Een aangetekende brief is dus noodzakelijk. In het geval de betrokken medewerker op vakantie is ten tijde van de mogelijke opzegging, dan is dat voor risico van de medewerker. De medewerker dient zich zelf in te spannen om op de hoogte te zijn als de werkgever de juiste procedure heeft gevolgd.

Vragen over ontslag.

Neem gerust even contact op met één van de specialisten van Beks Advocaten via info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten