Onzekere tijden? Kies voor een proactieve juridische houding.

De vakantieperiode zit erop. Velen zullen terugkijken op een vakantie ‘anders dan anders’. En, hoewel we misschien hoopten op beter, blijkt dat het huidige niveau van coronabesmettingen veel zorgen oproept bij een grote groep van ondernemers.
Het feit dat ongeveer een derde van alle bedrijven een verzoek heeft ingediend tot een betalingsregeling bij de belasting (over de reeds uitgestelde belastingen), geeft aan dat de liquiditeiten bij een belangrijk deel van de bedrijven onder druk staan.
Een aansluitend punt van zorg is dat vele commerciële partijen afgelopen periode coulance hebben getoond wanneer betalingstermijnen werden overschreden. Er komen nu echter berichten naar boven dat het incassobeleid aangescherpt gaat worden. Om te voorkomen dat u zelf als ondernemer in de problemen komt, is het aan te raden om te kiezen voor een pro-actieve opstelling als het gaat om betalingen. Om u te helpen, hebben we ze vertaald in een aantal tips.

1) Pro actief debiteurenbeheer

Een sterke focus op uw debiteuren zorgt ervoor dat uw facturen op tijd betaald worden. Het zorgt voor een stevige liquiditeit. Juist nu kan het gebeuren dat een aantal debiteuren uitstelgedrag vertoont. Direct dreigen met incasso is niet nodig als u de volgende acties onderneemt.

Snelle betalingsherinnering. Wacht niet langer dan een week om een eerste betalingsherinnering uit te sturen.
Persoonlijk contact. Blijft betaling na een eerste aanmaning uit. Wacht ook nu niet langer dan een week om persoonlijk contact op te nemen. Probeer hierbij te achterhalen of desnoods een betalingsregeling wenselijk is.
Incassowaarschuwing. Als de klant de ‘persoonlijke’ afspraak niet nakomt, is het niets meer dan zakelijk om een incassotraject aan te kondigen als de klant blijft verzaken (korte deadline).
Inzet incasso. Als de klant nog steeds niet reageert, dan helpt het om een incassotraject te starten.

2) Algemene voorwaarden en betaaltermijnen aanpassen

Met een kans op meer ‘lastige’ betaaltrajecten, is het wenselijk om nog eens goed te kijken naar de algemene voorwaarden en de betaaltermijnen. Bepalingen over (buiten)gerechtelijke incassokosten dienen duidelijk vermeld te zijn. Ook de betalingstermijn dient opgenomen te zijn in de algemene voorwaarden.
De op handen zijnde Wet betalingstermijnen grote bedrijven zorgt ervoor dat ook grote bedrijven hun betalingstermijn zien verkorten van 60 dagen naar 30 dagen. U hoeft als ondernemer dus geen langere betalingstermijn te accepteren dan 30 dagen.

3) Opschorten contracten

Als uw eigen omzet onder druk staat, of u krijgt juist te maken met klanten waarvan de omzet onder druk staat, dan blijkt het voor een aantal ondernemers een overweging te zijn om lopende contracten te ‘pauzeren’ of zelfs te stoppen. Een begrijpelijke reactie misschien, maar juridisch niet geaccepteerd.
Stel dat u een ander tijdelijk ‘ontslaat’ van zijn of haar contractverplichting, zorg er dan wel voor dat u dat doet ‘onder voorbehoud van alle rechten en weren’. U kunt ook opnemen dat de ‘pauzetijd’ als verlenging aan de bestaande contractperiode toe te voegen. In enkele gevallen kan sprake zijn van opschortingsrecht of overmacht, maar dan is overleg met één van onze advocaten wenselijk.

4) Structuur, rechtsvormen en verhouding tussen holding en werkmaatschappij

De corona-impact heeft diepe gevolgen voor een aantal bedrijfstakken en een groot aantal ondernemingen. Ervaart u dat als ondernemer aan den lijve, dan is het verstandig om ook de risico’s van een mogelijk faillissement in beeld te hebben.
Vooral de verhoudingen tussen holding en werkmaatschappij verdient aandacht. Daarbij kunt u denken aan borgstellingen, interne leningen, verhouding rekening-courant, licenties, huur, etc. Het is belangrijk dat de verhoudingen goed zijn vastgelegd en voldoende zijn ‘geborgd’.

Wij hopen dat bovenstaande tips een bijdrage leveren om op de juiste manier de vinger aan de pols te houden. Natuurlijk nodigen wij u graag uit voor een gesprek op maat. Geïnteresseerd? Neem dan even contact op met Rob Beks. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten