Opvallende ontslagzaken.

Er wordt met regelmaat een beroep gedaan op onze juridische kennis met betrekking tot ontslagzaken. Daarbij zijn vaak heftige emoties in het spel.

Behalve het feit dat wij kijken naar de juridische impact, vinden we het belangrijk om een bemiddelende en beschouwende rol aan te nemen. Met als doel om het escalatie-niveau te dempen. De praktijk leert namelijk dat wanneer de emoties hoog oplopen, niet altijd de beste juridische keuzes worden gemaakt.

Opvallend is dat het aantal ontslagzaken de afgelopen jaren aanzienlijk is afgenomen. Waar in 2009 nog zo’n 25.000 ontslagzaken via de rechter werden afgewikkeld, was dit tien jaar later afgenomen naar zo’n 5000 ontslagzaken. Een goede ontwikkeling. Deels te danken aan het economisch klimaat (werkgevers denken twee keer na voordat ze overwegen om iemand te ontslaan), maar ook omdat werkgevers zich vaak beter – en eerder – laten adviseren door juridische experts zoals Beks Advocaten.   

Dankzij het LegalWise abonnement van Beks Advocaten is het voor elke werkgever aantrekkelijk om snel en vroegtijdig juridisch advies in te winnen voor een mogelijke ontslagzaak. En we kunnen het niet genoeg herhalen; hoe eerder juridische hulp wordt ingeroepen, hoe ‘gemakkelijker’ de ontslagprocedure.

Zo nu en dan worden gegevens gepubliceerd over opmerkelijke ontslagzaken. Graag delen we een overzicht van de meest voorkomende ‘aanleidingen’ voor ontslag.

Het kleine vergrijp

Het komt nog met regelmaat voor. Het ontslag vanwege het onrechtmatige nuttigen van drank en-of voedsel. Als er geen toestemming voor is gegeven, is het immers gewoon diefstal. Een opmerkelijk geval is een drogisterij-medewerkster die na het meenemen van geurtesters niet alleen een ontslag kreeg, maar ook werd geconfronteerd met een claim van 18.000 euro.

Agressiviteit op de werkvloer

Spanningen kunnen soms hoog oplopen. Wanneer het uitmondt in een gevecht, bijvoorbeeld een chef die wordt bedreigd met een mes, of een klant die door een medewerker wordt geslagen, is er alle reden voor ontslag.

Diefstal en fraude

Dit is nog altijd de meest voorkomende aanleiding voor ontslag. De moeder die haar boodschappenkar niet afrekent bij haar dochter, die caissière is. De winkelmedewerkster die een gevonden armband van een klant mee naar huis neemt, of de koerier die enkele smartphones ‘vergeet’ af te leveren.

Beks Advocaten