Opzeggen duurovereenkomsten

Let op de redelijkheid en billijkheid!

Veel bedrijven sluiten langdurige overeenkomsten af met hun leveranciers of klanten. Deze overeenkomsten verplichten tot voortdurende of opeenvolgende prestaties en het doen van investeringen. Wat nu als een duurovereenkomst plotsklaps wordt beëindigd?

In onzekere tijden zoals de huidige economische situatie, is het logisch dat veel bedrijven de door hun afgesloten duurovereenkomsten koesteren. Het zou voor deze bedrijven onredelijk zijn als een duurovereenkomst van de een op de andere dag zou kunnen worden opgezegd. Als een grote zakenrelatie ineens weggaat dan is daar niet zo snel een ‘vervanger’ voor gevonden. Daarnaast is de investering in het bedrijf voor het verkrijgen van de duurovereenkomst vaak waardeloos als de zakenrelatie ‘verdwijnt’.
Een plotselinge opzegging van de duurovereenkomst zou zelfs kunnen betekenen dat het bedrijf moet gaan denken aan een insolventiescenario. Als bedrijf wilt u er dus waarschijnlijk zeker van zijn dat het andere bedrijf waarmee uw bedrijf een duurovereenkomst afsluit niet zomaar daarvan af kan komen!

Het is een andere situatie als uw bedrijf een duurovereenkomst is aangegaan die een groot verlies betekend voor het bedrijf. Als de duurovereenkomst nog langer moet worden nagekomen dan kan dat een financieel drama worden. Hoe komt u dan zo snel mogelijk van elkaar af?

De wetgever heeft het aan de bedrijven zelf overgelaten om de bevoegdheid tot eenzijdige beëindiging door opzegging te regelen. Als de bedrijven geen opzeggingsbevoegdheid overeen zijn gekomen dan is de overeenkomstin beginselopzegbaar.

Er zijn echter wel specifieke duurovereenkomsten die in verband met de aard en de inhoud daarvan en gelet om de omstandigheden van het geval, alleen kunnen worden opgezegd als de opzegging voldoet aan de eisen van redelijkheid en billijkheid. Deze eisen kunnen met zich meebrengen dat de opzegging slechts mogelijk is als er een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat.

Indien u wilt weten of u (zonder of met een aantal voorwaarden) van een duurovereenkomst af kunt komen of dat u tot elkaar veroordeeld zal blijven, dan kunt u dit aan ons voorleggen.

Beks Advocaten