Opzegging van arbeidsovereenkomst? Praktische tips van onze arbeidsrecht expert.

Binnen onze praktijk krijgen wij veel vragen over ontslagprocedures. Voor medewerkers, maar ook wel eens voor een statutair-directeur. Advocaat Christophe van Uden heeft de meest voorkomende vragen opgesomd in onderstaand overzicht.

Wijze van opzegging?

Opzegging van een arbeidsovereenkomst kan op meerder wijze plaatsvinden. U kunt kiezen voor een mail, een persoonlijk gesprek of telefoon. Echter u dient wel te kunnen aantonen dat de betrokken medewerker de ‘opzeggingskennisgeving’ daadwerkelijk heeft ontvangen.

Opzegtermijn?

Wanneer in een arbeidsovereenkomst niets is vastgelegd over de opzegtermijn, dan gelden de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. In alle gevallen geldt een minimale opzegtermijn van 1 maand. Wanneer een werknemer tussen 5 en 10 jaar in dienst is, dan geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Van 10 tot 15 jaar in dienst geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Vanaf 15 jaar in dienst geldt een opzegtermijn van 4 maanden.

Wanneer niet op de juiste wijze wordt opgezegd, is betreffende partij schadeplichtig. In de praktijk komt dit meestal neer op het uitbetalen van loon over de periode dat er ‘onterecht’ ontslag van toepassing was.

Opzegging van arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Een ‘bepaalde tijd’ contract kan tussentijds niet worden opgezegd. Wanneer sprake is van proeftijd, dan kan wel worden opgezegd. En ook wanneer sprake is van ‘ontslag op staande voet’.

Ontslag van de ‘statutair-directeur’.

Een statutair-directeur kan alleen ontslagen worden door de aandeelhouders. In de praktijk zal daarvoor een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) worden uitgevaardigd. Aangezien zowel de vergadering zelf, als de agendapunten, vooraf bekend dienen te zijn, is een eventueel ontslag ruim van tevoren bekend. Wanneer een statutair-directeur ziek of arbeidsongeschikt is, kan geen besluit tot ontslag worden genomen. De statutair-directeur dient immers altijd de kans te krijgen zich te verweren. Wanneer de statutair-directeur zich ziek meldt ‘na’ uitnodiging voor de AVA, dan geldt dit niet. Overigens is een algemeen opzegverbod niet van toepassing voor een statutair-directeur.

Om te voorkomen dat u een foutieve en incorrecte ontslagprocedure volgt is het raadzaam om vooraf te toetsen aan de juridische consequenties. Een gesprek met één van de experts van Beks Advocaten is zo geregeld via info@beksadvocaten.nl.

Beks Advocaten