Overname? Houd de emoties buiten de deur.

Wanneer u op overnamepad bent, of op het punt staat uw bedrijf te verkopen, komen er veel zaken op u af. Het is dan ook goed om u aan een duidelijk stappenplan te houden én u te laten bijstaan door externe deskundigen die in uw belang kunnen handelen. Want ondanks het feit dat u een briljant ondernemer bent, gebeurt het maar al te vaak dat emoties roet in het eten gooien. Bij Beks Advocaten weten we wat erbij komt kijken om een soepele bedrijfsoverdracht te realiseren.
Wij hanteren dan ook een bewezen stappenplan.

Ondanks het feit dat elke overname uniek is, komen de volgende stappen aan de orde.

Geheimhouding.

Voordat u vertrouwelijke informatie uitwisselt, dient u afspraken te maken over de geheimhouding van deze informatie. Dat kan middels een relevante geheimhoudingsverklaring.

Intentie.

Als partijen serieus geïnteresseerd in overname dan wel verkoop, is het van belang om deze interesse vast te leggen in een intentieverklaring. Hierin wordt vooral aangegeven wat de handelsspelregels zullen zijn en wie welke kosten, voorafgaand aan de overname zelf, voor zijn of haar rekening neemt. Tevens wordt hierin ook opgenomen welke voorwaarden gehanteerd worden bij staking van het onderhandelingstraject.

Boekenonderzoek.

Als de intentieverklaring vast ligt, kan gestart worden met het boekenonderzoek. Naast uw accountant kan een gespecialiseerde advocaat van Beks Advocaten u bijstaan om te kijken of er geen ‘lijken in de kast’ aanwezig zijn. Vooral in de contractsfeer kan het nog wel eens voorkomen dat er bepaalde plichten zijn die onderschat worden.

Vaststellen van overname.

Een overname betekent meer dan alleen maar een overeenkomst op prijs. Vooral garanties, clausules en zekerheden dienen in het overnamecontract te worden opgenomen. Elk overnamecontract is maatwerk.

Nog enkele handige tips!

Er is veel onderzoek uitgevoerd naar de succesfactoren van overnametrajecten. De volgende factoren worden herhaaldelijk genoemd.

Start op tijd met de voorbereidingen.

Het is zinvol om minstens drie jaar voorafgaand aan een overname te starten met de voorbereiding. Dat kan betrekking hebben op de winstgevendheid maar door op tijd te starten kunt u alvast ‘wennen’ aan het idee.

Het gaat om de onderneming, niet om de ondernemer.

Als u gaat verkopen dient u te beseffen dat het gaat om uw bedrijf en niet om u. Hoe beter u geregeld heeft dat uw bedrijf goed georganiseerd is, zonder uw aanwezigheid, hoe gemakkelijker uw bedrijf te verkopen is.

Betrek anderen in uw plannen.

Wanneer u met anderen praat (vertrouwelingen) over bedrijfsverkoop of bedrijfsaankoop, krijgt u gevraagd en ongevraagd advies. Het zorgt ervoor dat u leert relativeren en met een zekere rationaliteit naar uw bedrijf kijkt.

Betrek adviseurs.

U kent het spreekwoord; Goede raad is duur. Welnu, slechte raad is nog duurder. Het is overduidelijk dat een ervaren expert van enorme toegevoegde waarde is in het verkoop- of aankooptraject.

Vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten