Pensioen-ontslagbeding overbodig bij invoering Wet Werk en Zekerheid.

Met de onlangs actief geworden nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) treden er enkele veranderingen op voor werknemers die hun AOW gerechtigde leeftijd bereiken. Vanzelfsprekend betekent dit ook een verandering voor werkgevers. Eén van deze veranderingen betreft de overbodigheid van het pensioen-ontslagbeding.

Zo heeft een werkgever met de invoering van de nieuwe wet geen ontslagvergunning meer nodig om de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde medewerker te beëindigen. Zelfs niet wanneer sprake is van een afwijkende pensioenleeftijd. Tot nu toe was dit wel het geval en werd dat geregeld via een pensioen-ontslagbeding.

Als de werknemer – volgens de nieuwe wet – na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bij de werkgever doorwerkt, kan de werkgever op elk moment de arbeidsovereenkomst opzeggen. Overigens, wanneer de werknemer ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in dienst komt (jawel, ook dat komt voor) geldt het automatische pensioenbeding niet.

Huidige arbeidsovereenkomsten met een pensioenbeding hoeven wettelijk niet aangepast te worden. Immers zal de arbeidsovereenkomst ‘gewoon’ beëindigd worden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Echter, wanneer de werknemer daarna blijft doorwerken, ‘ontstaat’ een nieuwe arbeidsrelatie waarbij de werknemer ontslagbescherming heeft. In geval van gedwongen ontslag zal dan alsnog de gang naar het UWV en de kantonrechter gevolgd moeten worden. Daarom is het toch aan te raden om het pensioen-ontslagbeding te verwijderen uit reeds gesloten arbeidsovereenkomsten. Natuurlijk met toestemming van de werknemer.

Beks Advocaten