Praktische (juridische) tips tijdens de coronacrisis.

Gelukkig daalt het aantal coronaslachtoffers aanzienlijk. Onze regering ziet er het signaal in om de intelligente lockdown te versoepelen. Vele beroepsgroepen zullen opgelucht zijn dat ze opnieuw klanten mogen ontvangen en bedienen. Of daarmee het onheil voorbij is? Helaas niet. Voor vele ondernemers zullen ook de komende maanden nog heel spannend zijn. Daarbij zullen ook situaties voorkomen die vragen om juridisch advies. Graag delen we bij Beks Advocaten nog eens enkele praktsche tips die u kunnen helpen.

1) Leg alle afspraken op schriftelijke wijze vast.

Naast afspraken met geldverstrekkers kan het gebeuren dat u ook afspraken maakt met toeleveranciers, afnemers en medewerkers. Het is raadzaam om elke afspraak en elk voorstel schriftelijk vast te leggen. Op de eerste plaats is dan voor elke partij duidelijk ‘wat’ is afgesproken. Bovendien heeft u op deze wijze een belangrijke ‘stok achter de deur’ als op een later moment toch niet wordt voldaan aan de afspraak.

2) Inventariseer uw risico’s en aansprakelijkheden.

Als u op dit moment, om welke reden ook, niet kunt voldoen aan verplichtingen naar afnemers – bijvoorbeeld door het ontbreken van grondstoffen en / of halffabrikaten – is het goed te weten of u aansprakelijk bent. Wanneer is er sprake van onvoorziene omstandigheden of wanneer van overmacht? Dit zal vooral van toepassing zijn als u zaken doet met het buitenland.

3) Creativiteit is nodig, maar wel op verantwoorde wijze.

Tal van ondernemers bedenken nieuwe manieren om omzet te creëren. Een goede zaak. Toch is het opletten of u daarmee geen extra risico’s aangaat. Hoe is het gesteld met uw aansprakelijkheid als u uw horecamedewerkers gaat inzetten als koerier om maaltijden thuis te bezorgen? Of hoe gaat u om met de privacy van deelnemers aan een webinar?

Bij Beks Advocaten bent u van harte welkom om uw vragen en ideëen met ons te delen. Want juist nu kunt u ook op onze kennis en inzet vertrouwen. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten