Procedure niet ontvankelijk door verjaringstermijn.

Een vastgoedontwikkelaar sluit in 2007 een ‘deal’ met een beleggingsinstelling over een aanstaande projectontwikkeling voor een woon-recreatiebestemming. De beleggingsinstelling eist daarbij dat de projectontwikkelaar een Eigen Vermogenspositie aanhoudt die tenminste zo hoog is als de aanbetaling die de beleggingsinstelling doet. Het gaat om een bedrag van 7,5 miljoen euro. Wanneer de EV positie zakt tot onder het niveau van 7,5 miljoen euro, kan de beleggingsinstelling de aanbetaling volledig terugeisen.

De accountant geeft in 2008, 2009 en 2010 een goedkeurende verklaring af over de jaren ervoor. Het is al in de tweede helft van 2011 als de beleggingsinstelling vraagt om een goedkeuringsverklaring over de Eigen Vermogenspositie van de projectontwikkelaar.

Uiteindelijk wordt door de accountant een goedkeuringsverklaring afgegeven. In het jaar erop ontstaat een geschil tussen de controlerende accountant en de projectontwikkelaar. De relatie wordt beëindigd. Jaren later, in 2017, start de beleggingsinstelling een procedure tegen de betreffende accountant omdat die, naar blijkt, een onterechte goedkeuringsverklaring heeft afgegeven. De Eigen Vermogenspositie bleek gebaseerd op een te hoge taxatiewaarde van onderliggend vastgoed en voldeed feitelijk niet aan de gestelde 7,5 miljoen euro als ondergrens. Er wordt een klacht ingediend bij de Accountantskamer. Echter deze besluit de klacht niet ontvankelijk te verklaren omdat de klacht ruim drie jaar, nadat de instelling de verwijtbaarheid had kunnen constateren, is ingediend. Ook in hoger beroep geldt verjaring als de belangrijkste reden voor een niet ontvankelijk verklaring.

Heeft u een mogelijk geschil met een accountant? Dan is het goed te weten dat de Wet tuchtrechtspraak accountants twee verjaringstermijnen kent.

Een relatieve termijn van drie jaar, die ingaat als de klager de verwijten redelijkerwijs heeft kunnen constateren;
Een absolute termijn van zes jaar, die ingaat als de verweten handelingen zich voordoen.

Wilt u er meer van weten? Neem dan contact op met Rob Beks van Beks Advocaten.
info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten