Publicatie jaarrekening 2015? Doe het nog voor 8 december 2016!!!

Het kan nog. Op het nippertje weliswaar. De jaarrekening van 2015 moet voor veel ondernemers uiterlijk op 8 december a.s. gedeponeerd zijn.

Het zit zo:

1. Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op.
2. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen.
3. Er is geen wettelijke termijn voor het vaststellen van de jaarrekening.
4. Maar zodra de jaarrekening is vastgesteld, moet binnen 8 dagen na vaststelling gedeponeerd worden.
5. En er is een uiterste termijn voor deponering en dat is 2 maanden na afloop van de voorgeschreven termijn voor het opmaken van de jaarrekening.
6. Ingeval alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening als vaststelling

Het venijn zit in punt 6 in combinatie met punt 4

Bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar dient de jaarrekening 2015 binnen 11 maanden (zie punt 1 en 2), dus uiterlijk op 30 november 2016 te zijn opgemaakt. Binnen 2 maanden na deze termijn, moet gepubliceerd worden (zie punt 5). Daarmee komt de totale termijn op 13 maanden. Dat is in dit voorbeeld dus uiterlijk op 31 januari 2017. Dat is ook de termijn, die iedereen herkent en in de gaten houdt.

Maar als alle aandeelhouders ook bestuurder zijn (punt 6), geldt de ondertekening van de jaarrekening als vaststelling. Omdat uiterlijk op 30 november 2016 de jaarrekening 2015 moet zijn opgemaakt, wordt die dus automatisch ook uiterlijk op die datum vastgesteld. En dan moet er ineens binnen 8 dagen gedeponeerd worden (punt 4). Dat is dus uiterlijk op 8 december 2016.

Beks Advocaten