Ruzie binnen ‘familiebedrijf’ leidt vaak tot grote schade.

Het MKB én de vele familiebedrijven worden in het economisch jargon vaak aangeduid als ruggengraat van onze economie. De langetermijn uitgangspunten zorgen voor een solide groei die niet is gebaseerd op korte termijn winstmaximalisatie maar op de continuïteit van het bedrijf. Zo wordt tenminste vaak beweerd. Toch blijkt ook het familiebedrijf niet gespaard van ruzies tussen directeuren / aandeelhouders / familieleden. Jammer, want uiteindelijk zijn er eigenlijk alleen maar verliezers.

Onlangs kwam het verhaal van familiebedrijf Van Cranenbroek in het nieuws, waarbij twee broers, beiden directeur, grote ruzie hebben en niet meer met elkaar verder willen. Nog korter geleden kwam ook de ruzie binnen het BCD reisconcern van de familie Fentener van Vlissingen naar buiten. In dit geval gaat het om de strijd tussen vader en zoon.
Uit een onderzoek van BDO in samenwerking met de Erasmus Universiteit wordt de ruziegevoeligheid benoemd als een kwetsbaarheid bij familiebedrijven.

Hoewel het spreekwoord ‘geld is lelijk’ vaak wordt gebruikt om een oorzaak voor de achterliggende ruzies te duiden, blijkt het in bijna alle gevallen te gaan om andere emoties. Een nieuwe generatie die geen vertrouwen krijgt van een oudere generatie of een voorkeursbehandeling voor de één terwijl een andere naaste geen kans krijgt. Kortom, vertrouwen en erkenning zijn de belangrijkste aanjagers van hoge emoties. De zakelijke argumenten worden er alleen maar bijgehaald om de ‘eigen’ emotie te rechtvaardigen.

Als de oplopende emoties zijn verworden tot hevige ruzies, ontstaan de echte problemen. Het bedrijf gaat schade oplopen. Binnen het bedrijf worden medewerkers gedwongen om keuzes te maken voor het ene kamp of het andere. En uiteindelijk kunnen emoties leiden tot acties die vooral bedoeld zijn om de ander (en daarmee vaak ook het bedrijf) te schaden. “Als ik het onderspit moet delven, zal de ander dat ook voelen”, is dan zo’n gedachte.

Dit is het moment dat advocaten aan boord komen. Zelden nog om te helpen de strijdbijl te begraven, maar enkel en alleen maar om de ander op z’n knieën te krijgen.
Een rol die ook wij bij Beks Advocaten nog wel eens toebedeeld krijgen. Helaas, wil ik graag bekennen.
Naar onze overtuiging is het altijd slimmer om te zoeken naar overeenstemming. Zelfs in gevallen waarbij partijen ernstig ‘gekwetst’ zijn, is het goed om naar een groter geheel te kunnen kijken. Een rol die eveneens prima past bij ons als advocaat. Juist omdat we de emotie op afstand kunnen houden én omdat we rationaliteit kunnen toevoegen waar alleen nog maar emoties lijken te zegevieren. Dat doen we dan in een bemiddelings- of mediation traject waarbij het niet meer gaat om de ander zoveel mogelijk pijn te doen, maar om tot een redelijke oplossing te komen. Van alleen maar verliezers naar win win. Al wordt dat misschien pas op een veel later moment gerealiseerd.

Heb je zelf te maken met een traject waarbij de emoties het lijken te winnen van de ‘rede’? Praat er eens over met Rob Beks van Beks Advocaten.
info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten