Ruzie! Hoofdoorzaak van slapeloze nachten bij ondernemers.

Er worden vele onderzoeken uitgevoerd. Ook naar het wel en wee van ondernemers. En soms levert dat aardige inzichten op. Zoals de bevindingen van een ondernemerslijn die bij onze zuiderburen actief is. De ondernemerslijn is opgezet om ondernemers te helpen bij vragen, uitdagingen en problemen. En wat blijkt? De meeste vragen die binnenkomen gaan over ‘ruzie’. Ruzie met klanten, met toeleveranciers, over de administratie en met de fiscus.

Op de tweede plek? Dat zijn vragen over medewerkers, hoe om te gaan met langdurig zieke werknemers en burn-outs. Op plek 3 komen de specifieke vragen over fiscale onderwerpen.

Wat nog meer blijkt, dat is dat één derde van alle vragen worden gesteld buiten kantooruren. Soms zelfs ’s nachts, via een chatfunctie.

Voorkomen is beter.

Ook in onze praktijk maken wij met regelmaat mee dat een zakelijk geschil uitmondt in een ruzie. Vaak zelfs met een ‘gang naar de rechter’ als uitkomst. In alle gevallen proberen we echter die laatste juridische stap te voorkomen. Waarom? Omdat we weten dat het resultaat niet altijd leidt tot een zakelijk slimme oplossing. En, omdat het ook leidt tot een hoop frustratie, woede en ergernis. Daar wordt geen enkele ondernemer beter van.

Onze inzet is het dan ook om tot overleg te komen. Om te praten, de kwestie eens van meerdere kanten te bekijken, en te komen tot een oplossing die buiten de rechter blijft. Het is onze ervaring dat dat in het merendeel van de gevallen de beste oplossingen brengt.

LegalWise is het antwoord.

Beks Advocaten biedt met het LegalWise abonnement de mogelijkheid om tegen een vaste lage prijs per maand te kunnen beschikken over een juridische sparringpartner. Dus geen angst voor hoge prijzen, maar vooraf weten wat je kwijt bent. Daardoor is het voor ondernemers gemakkelijker om bij elk mogelijk geschil even contact te hebben met je eigen advocaat. Dat voorkomt het oplopen van ruzies en zorgt ervoor dat er sneller en gemakkelijker een ‘minnelijke’ oplossing gevonden wordt.

Onze ervaring leert dat hierdoor de juridische kosten uiteindelijk veel lager zijn.

Wil je meer weten over het LegalWise abonnement? Vraag er eens naar bij Rob Beks van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten