Ruzie in de tent! Juridische weg leidt niet altijd tot beste oplossing.

Geld is lelijk, wordt vaak gezegd. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Toch is het niet het geld dat lelijk is, maar de emoties die ermee te maken hebben. Zelden gaat het om de hoogte van bedragen, maar om de eerlijke verdeling ervan. Ofwel, het gaat het om gelijkheid en erkenning.

Onlangs kregen we een een zaak onder ogen waarbij vooral deze emoties aanjager bleken voor een serieus juridisch geschil. Twee broers hebben reeds vele jaren geleden het bedrijf van hun ouders overgenomen, voortgezet en uitgebouwd. Eén van de broers is het commerciële talent, terwijl de ander verantwoordelijk is voor de financiën en de organisatie. Het bedrijf groeit stevig, wat vooral te danken is aan de commerciële inzet van de ene broer, zo vindt hij tenminste zelf. De andere broer voelt zich steeds minder erkend, terwijl hij alle gaten aan het dichtlopen is, die de andere broer laat vallen. Van automatisering tot en met personeelsontwikkeling en van financieringen tot en met de juridische zaken.

De verschillen en oplopende ruzies leiden na jaren tot een breuk. De commerciële broer wil zich laten uitkopen. Voor een bedrag dat nergens op slaat, zo vindt de andere broer. Ondanks allerlei pogingen – ook van externe experts – komt er geen oplossing. De stellingen verharden zodanig dat het belang van de onderneming er niet meer toe doet, zo lijkt het.

De zaak belandt na een lange juridische strijd uiteindelijk bij de rechter. Daar wordt bepaald om een extern bestuurder aan te stellen die de onderneming gaat verkopen. Beide broers hebben geen invloed meer op het proces van verkoop. Ook hier loopt de ruzie zo hoog op dat de extern bestuurder de ‘commerciële’ broer de toegang tot het bedrijf ontzegt.

De extern bestuurder slaagt erin om het bedrijf te verkopen. Voor een bedrag dat ver onder de verwachte waarde ligt. Niet raar overigens, met een bedrijf dat maar op halve kracht draait. Beide broers zijn uiteindelijk zowel financieel als emotioneel verliezer.

Wanneer wij als advocaat bij een dergelijke zaak betrokken raken, zullen wij altijd aansturen op het inzetten van een intermediair. Wanneer zaken namelijk escaleren, en praten niet meer lukt, dan is de schade vaak niet te overzien. En dan is het, ook voor ons geen succes.

Tips!

Soms kan de wettelijke geschillenregeling mogelijkheden bieden om een impasse tussen aandeelhouders op te lossen. Daarbij kan de ene aandeelhouder gedwongen worden uitgestoten of de andere aandeelhouder gedwongen worden uitgekocht. Wel moet dan ook de prijs van de aandelen worden bepaald en daar gaat dan heel vaak een belangrijk deel van een discussie over. Het is daarom raadzaam om vooraf hetzij in de statuten hetzij in een aandeelhoudersovereenkomst goede afspraken over de prijsbepaling te maken.

Verder is het raadzaam om de structuur van de organisatie (bestuur, aandeelhouders, commissarissen en de afspraken tussen al deze stakeholders) zo in te richten dat het nooit tot een impasse in de onderneming kan komen. Daar zijn allerlei oplossingen voor denkbaar die voor iedere organisatie passend te maken zijn.

Wil je er eens over praten met een ervaren advocaat?

Neem dan contact op met Rob Beks. Info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten